Folk förstår inte allvaret

Torskbeståndet i Östersjön blir alltmer akut. Efter många år av överfiske befinner sig en av havets viktigaste rovfisk i kris.

23 juli 2017 07:00

Forskare står handfallna samtidigt som läget försämras för Östersjöns torsk. Det finns idag en utbredd uppfattning hos allmänhet och beslutsfattare att torskbeståndet återhämtat sig - detta trots att krisen är värre än någonsin.

– Ju mer vi satte oss in i frågan ju tråkigare upplevde vi situationen. Torsken blir mindre, magrare och har svårt att få upp sina kvoter, säger Conrad Stralka, verksamhetschef, BalticSea2020.

Torskens fortlevnad är avgörande för Östersjöns ekosystem. Som viktigaste rovfisk i Östersjön riskerar överfisket av torsken att orsaka en ekosystemkollaps som skulle ställa många viktiga funktioner ur spel. I ett försök att rädda östersjötorsken har stiftelsen BalticSea 2020 lanserat en kampanjsida. Initiativet syftar till att höja allmänhetens kunskap om den akuta situation som råder, men samtidigt skapa opinion kring förslag som kan lösa situationen.

– Folk förstår inte hur allvarligt det här är, förklarar Conrad Stralka.

– Idag är en 8-årig torsk lika stor som en 2-årig.

I oktober kommer BalticSea2020 att publicera en mer omfattande forskningsrapport som analyserar möjliga åtgärder för att rädda Östersjöns torskbestånd. Den ska belysa vetenskapliga, ekonomiska, regulatoriska och samhälleliga frågor och fungera som möjligt beslutsunderlag för alla intressenter som kan bidra till att rädda östersjötorsken.

– Vi har anlitat personer som i månader ska studera all upptäcklig data kring det vi vet, möjliga orsaker och tänkbara åtgärder.

Vilken åtgärd skulle kunna rädda torsken?

– Där trålning har förbjudits har torskbeståndet ökat. Sedan är sälen problematisk då alternativet till trålfiske är nätfiske. Sälen hittar lätt näten och äter upp fisk som fastnat där, säger Conrad Stralka.

Länge har kustkommuner längs Östersjökusten bevittnat en nedåtgående trend gällande kustnära fiskefartyg och närfångad torsk. Det har blivit allt svårare att leva på fisket som småskalig torskfiskare på grund av att beståndet är i så dåligt skick.

– Vi har haft gott med torsk tidigare, men nu säljer vi ingen då vi får så lite, säger Björn Aronsson, fiskare för Kejsarens Fisk HB, och förklarar vidare att torsken av naturliga orsaker inte trivs i Sankt Annas skärgård.

– För att torsken ska kunna trivas så måste salthalten i vattnet vara tillräckligt högt. Det sker normalt med många års mellanrum, så det lönar sig inte att fiska torsk här, säger Björn Aronsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Philip Sundén