Flygvapenchefen besökte F13

Med anledning av att Flygvapnet fyller 90 år kom på måndagen flygvapenchefen Mats Helgesson till F13.

Generalmajoren och flygvapenchefen Mats Helgesson är ute på turné ut till alla nerlagda flygflottiljer i landet. I helgen besökte han Linköping och senare under måndagen väntade Nyköping.

På F13 i Norrköping besökte flygvapenchefen hangar 81, där ett Viggenplan står uppställt, och lade också ner en krans vid en minnessten över de 21 piloter från F13 som omkommit vid flygolyckor.

– I samband med att vi fyller 90 år har jag bestämt att jag vill åka runt och besöka alla nerlagda flottiljer, och kamratföreningarna som driver och vårdar minnet av flottiljerna, säger Mats Helgesson.

På frågan hur många flottiljer som lagts ned svarar han att: "Vi har haft numrering ända upp till 21, och vi har fem stycken kvar."

F13 på Bråvalla, vars verksamhet började 1943, lades ned 1994. Några planer på att dra igång något nytt här i stan finns inte säger Mats Helgesson.

– Däremot finns det generella planer i Flygvapnet att komma tillbaka till en bättre basstruktur än vi har idag. Vi har under ganska många år sålt av flygbaser och vägbaser som funnits på många ställen ute i landet. Vi håller sakta men säkert på att återta delar av det, men inte allt.

Mats Helgesson berättar att han själv en gång i tiden flugit spanings-Viggar från F13 ut över Östersjön.

När nu flygförsvaret byggs upp igen är Helgesson tydlig med att om hotet kommer någonstans i från i dag så är det österifrån.

Han betonar också det viktiga arvet från F13 och andra flygflottiljer.

– Mitt syfte med att jag är här i dag är att minnas och hedra personalen som en gång jobbade på F13, och tydligt tala om att det flygvapen vi har idag bygger på den kunskap och den erfarenhet som vi byggt upp under alla år. En viktig del i det bygget var ju F13, säger Mats Helgesson.

Håkan Fredriksson, ordförande i Bråvalla flygflottilj F13 Kamratförening, som har 500 medlemmar, gav flygvapenchefen boken Bråvallavingar, en bok om flottiljens historia.

Med under besöket var även Anders Persson, chef för Luftstridsskolan, som har kontakt med alla kamratföreningar runt om i landet.

– Det finns så otroligt många människor som har lagt ner sin själ i Flygvapnet på alla de här olika platserna. Där tycker jag att det är jätteviktigt personligen att komma hit och visa respekt för de människorna, säger Anders Persson.

Joakim Hjorth, ställföreträdande chef vid Luftstridsskolan, och ursprungligen från Åtvidaberg, berättar att han själv varit verksam vid F13 1985-1993, som "sambandare", inom telekom.

– Jag började min karriär här. Det här är som att komma hem för mig, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa