Flugor i mängder i Lindö

Flugor till tusen. Eller i alla fall till hundra. Det är det i Lindö just nu.

15 maj 2015 13:31

Många i Lindö har sedan i början av maj haft problem med flugor inomhus. En person vittnar om hur 100 flugor slogs ihjäl under ett par timmar. På facebook diskuteras problemet, som många upplever startade redan förra sommaren. Men flera menar att det här är det värsta de upplevt.

På Anticimex i Norrköping har man inte fått några indikationer på att det skulle vara mer flugor i år än tidigare. Gruppchefen Bo Karlsson tycker dock att det låter ovanligt att så många flugor kläcks så tidigt.

– Att det skulle vara så mycket så här års är lite konstigt. Det är lite tidigt. Okej om det varit på sommaren, säger han.

Han tycker även det är konstigt att ett villaområde drabbas av så många flugor. När de får anmälningar om flugor handlar det oftast om högre hyreshus.

Inte heller på kommunens bygg- och miljökontor har man fått några indikationer på att det skulle vara fler flugor i år än tidigare. I facebookgruppen diskuteras orsaken till flugstormen och där framkommer synpunkter som att flugorna kommer med lastfartygen i hamnen – och att kommunen borde göra något. Men att de skulle komma med fartygen, eller att det skulle vara kommunens sak, tror inte miljö- och hälsoskyddsinspektör Elisabeth Persson.

– Vi har ju en lagstiftning att gå efter. Men vad vi gör beror på hur stort problemet är, säger hon.

Hon hänvisar de drabbade att gå samman och skriva en klagomålsblankett.

Både hon och Bo Karlsson är ense om att problemkällan måste hittas, om åtgärder ska vidtas.

– Man måste hitta var de kläcks, och eftersom det handlar om flugor är det utomhus, säger Bo Karlsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson