Fler vill bygga villor vid sjön

Det är fler som vill bygga småhus vid Ensjön. Jonas Dillqvist har väntat i många år på klartecken.

14 juni 2019 07:00

Nyligen skrev Folkbladet om att en privat fastighetsägare vill möjliggöra avstyckning för villor vid Kråkudden sydost om Ensjön.

Området är i översiktsplanen utpekat som utvecklingsområde, men har låg prioritet. Tjänstemannaförslaget var att inte inleda något detaljplanearbete nu, men Reidar Svedahl (L), ordförande i samhällsplaneringsnämnden, vill ta reda på mer innan beslut. Han tycker inte att de som äger mark och har en bra idé ska behöva vänta i 10-15 år.

Men det är just det som fastighetsägaren Jonas Dillqvist fått göra. Han fick ett positivt planbesked 2011 – sedan dess har inget hänt och han får bara svävande svar från kommunen, säger han.

Dillqvist behöver en detaljplan för att kunna förverkliga planerna på 15-30 villor på sin mark sydväst om Ensjön, vid Markgärdet och Öbonäs.

– Marken är en del av min gård. Jag köpte den 2007 i syfte att sälja marken och behålla huset.

– Planbeskedet är åtta år och det är alldeles för länge för att inte ens ha en tidsplan eller besked om datum när det ska vara slutfört.

Ett positivt beslut om planbesked innebär att kommunen är skyldig att inleda att planarbete, skriver Dillqvist i en JO-anmälan mot kommunen.

Om kommunen inte har tid borde han få möjlighet att själv betala för en planarkitekt, och bekosta det genom tomter som säljs, säger han.

– Han har inte fått ett planbesked i juridisk bemärkelse. Det finns en hel del i vårt diarium, där det varit jurister inkopplade och fört en diskussion om det här, säger Sani Muric, enhetschef på detaljplaneringen vid samhällsbyggnadskontoret.

En ny lagstiftning trädde i kraft 2 maj 2011, efter att Dillqvist fått ett meddelande från kommunen den 5 april 2011, säger Muric.

– Han fick ett meddelande från kommunen att man var positiv till planläggning, men inte ett planbesked i juridisk bemärkelse. I ett planbesked ska kommunen ange när arbetet kan tänkas påbörjas och slutföras. Det var inte kommunen skyldig att göra innan den nya lagstiftningen trädde i kraft.

Inget av besluten är juridiskt bindande, enligt Muric.

– Sedan har man gjort olika prioriteringar. Idag har vi 47 utvecklingsområden i översiktsplanen för staden och vi jobbar inte med alla samtidigt. Det är en prioriteringsfråga.

Det aktuella området har låg prioritet, enligt den prioritering som den tidigare nämnden jobbade med förra hösten.

– Det är en politisk fråga, vad som ska prioriteras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren