Fler kontroller av djurskyddet

Antalet djurskyddskontroller ökade i länet under 2018 – länsstyrelsen har också tagit över polisens uppgift att verkställa omhändertaganden av djur som far illa.

3 maj 2019 14:00

Under 2018 gjorde Länsstyrelsen Östergötland 393 djurskyddskontroller vilket ska jämföras med 371 kontroller för 2017 – detta enligt siffror från Jordbruksverket. Det går emot den allmänna trenden i landet där det totala antalet djurskyddskontroller minskat: antalet utförda djurskyddskontroller sammanlagt i landet var under 2018 10 386 stycken medan det året innan uppgick till 10 828, enligt ett pressmeddelande från Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelserna har tillsammans med Jordbruksverket tagit fram mål för djurskyddskontroll som säger att arbetet bör utföras på ett likartat sätt över hela landet. Nu ska också Jordbruksverket tillsätta ytterligare två ledningsrepresentanter från länsstyrelserna i det gemensamma rådet för djurskyddskontroll för att skapa bättre förutsättningar för detta.

Under denna period har också länsstyrelsen tagit över ansvaret från polisen när det gäller att omhänderta djur som far illa.

– Övertagandet av polisens uppgifter med att verkställa omhändertaganden av djur var en omfattande förändring men som har fungerat mycket bra tack vare att vi kunde anställa de två personer som hade jobbat med arbetsuppgifterna tidigare hos polisen, säger Eva-Lotta Mickelson, djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Det finns ett nationellt mål satt att utföra normalkontroller hos tio procent av länets lantbruk som har djur.

– Vi får in omkring 550-600 anmälningar om bristande djurskydd varje år, varav de flesta gäller sällskapsdjur. Dessa anmälningar tar väldigt mycket tid att hantera men vi har ändå lyckats att öka antalet planerade normalkontroller, säger Eva-Lotta Mickelson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors