Arbetsgivare i Östra Götaland förväntar sig en något ökad efterfrågan på arbetskraft under för det fjärde kvartalet 2019, med en sysselsättningstrend på +5 procent. 

Jobbprognosen för hela Sverige ligger på +10 procent, vilket är en av de starkaste siffrorna i Europa. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer. 

– Samtidigt som arbetsgivarna i Östra Götaland förväntar sig skapa fler jobbtillfällen under hösten går två tredjedelar av svenskarna i tankarna på att byta jobb. Det är verkligen arbetstagarnas marknad, säger Per Johansson, vd för Experis, en del av ManpowerGroup.

Han menar att många företag behöver tänka nytt kring hur man rekryterar och behåller sina anställda.