Feminism med makt

För första gången har nu Norrköping ett feministiskt parti representerat i kommunfullmäktige. Sandra Isaksson gick från stödmedlem i Feministiskt Initiativ till fullmäktigeledamot på nio månader.

27 februari 2015 10:39

– Jag var på mitt första Fi-möte i januari 2014 och gick därifrån som ordförande, säger Sandra Isaksson.

Det var i slutet av 2103 som hon kände att någon borde göra något mot det samhällsklimat där rasism och främlingsfientlighet gror och ett rättssystem där de misstänkta förövarna gång på gång frias från våldtäkter. Väldigt snart insåg hon att den där någon borde kanske vara hon.

– Mitt nyårslöfte var faktiskt mer aktivism.

Att den Internationella kvinnodagen har spelat ut sin roll i Sverige, som sägs vara ett av världens mest jämställda länder, tycker hon verkligen inte.

– I genomsnitt dör 17 kvinnor varje år i Sverige till följd av våld i nära relation, män tjänar i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mer under sitt yrkesverksamma liv än vad kvinnor gör, kvinnor tar ut 75 procent av föräldradagarna...

För Sandra Isaksson handlar jämställdhet om att människor ska ha samma makt och möjlighet att forma sitt eget liv oavsett vilket kön man har. Det har inte heller varit aktuellt för henne att engagera sig politiskt i något annat parti, men att hon skulle sitta i fullmäktige hade hon inte en tanke på.

Som nyvald ordförande vid supervalårets början blev det ändå en hel del torgtal, 1 maj -tal och tal inför EU-valet. När vallistorna för kommunvalet skulle tryckas stod hon inte bland topp tre.

– Jag ville inte stå högre upp än på fjärde plats, men så blev jag inkryssad. Det är bara rolligt, men slumpartat.

Sandra Isaksson jobbar nu under ett halvår som narkosläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus, en sorts utbildningstjänst där tanken är att ta med kunskap och erfarenhet tillbaka till det ordinarie jobbet i Norrköping.

Redan som liten ifrågasatte hon varför hon som flicka förväntades uppföra sig på ett särskilt sätt just därför att hon var flicka och det där ifrågasättandet har funnits där sedan dess.

– Jag tyckte inte sagorna var bra när jag var fem år, de veka prinsessorna stämde inte med mig och när jag gick i första klass skrev jag en egen saga om en drakprinsessa som räddade prinsen.

Att hon nu sitter i fullmäktige, hon var på ett fullmäktigemöte innan hon tillträdde för att se hur det fungerar praktiskt på plats, börjar kännas allt tryggare.

– Vi har ju bara en plats så jag har ingen partikamrat att luta mig emot i debatter och anföranden, men jag har två ersättare som sitter på bänken bakom, säger Sandra Isaksson.

Hon hoppas att Feministiskt partis intåg i den svenska politiken ska leda till en mer progressiv lagstiftning, att debatten hålls levande och att man får plats i det offentliga mediautrymmet.

När det gäller den lokala politiken har Fi redan satt avtryck.

– I budgetförhandlingen i december påtalade vi att det inte stod ett ord om jämställdhet, hbtq eller antirasism i underlaget. Det gör det nu och i tre av målen finns nu jämställdhet med, jämställda löner ska ses över årligen, föreningar som jobbar med jämställdhet och integration ska främjas och alla ska oavsett kön kunna delta i samhällslivet. Dessutom har vi en representant i Upplev Norrköpings bolagsstyrelse och i fyra nämnder, säger Sandra Isaksson.

Att få alla att se att vi tjänar på feminism ser hon som en pedagogisk utmaning.

– Kanske inte ekonomiskt på individnivå men samhällsekonomiskt är det bra med jämställdhet.

Som människa kan man bara göra så gott man kan för att vi ska få ett mer jämställt samhälle. Det gäller för hur vi uppfostrar våra barn och för hur vi själva förhåller oss till de rådande normer som finns i det samhälle vi lever i. Att som enskild person beskyllas för att inte göra si eller så är inte meningsfullt.

– Man har inte så mycket personligt ansvar för att man lever efter sin könsroll, men man kan göra så gott man kan.

Feministiskt initiativ (Fi eller F!)

är ett svenskt feministiskt parti, bildat i april 2005, som sedan riksdagsvalet 2006 kandiderat som politiskt parti i val till riksdagen, flera landsting och kommuner, och till Europaparlamentet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!