Felten missnöjd med kommunerna

Olle Felten står på Alternativ för Sveriges EU-lista. Så mycket hopp om att komma till parlamentet, har han dock inte. Och han är besviken på många kommuner.

15 maj 2019 08:00

Däribland Norrköpings kommun, som inte vill distribuera partiets valsedlar till vallokalerna.

– Man agerar från kommunernas sida på ett sätt som gör att man faktiskt hindrar den demokratiska processen, menar han.

För en tid sedan skickade han ut ett brev till samtliga kommuner i Östergötland, där han uppmanade dem, att ur bland annat ett miljöperspektiv, ändra sina rutiner så att man delar ut samtliga partiers valsedlar. Två kommuner valde att göra det: Ödeshög och Kinda. Övriga fick han antingen inget svar från, eller som han säger ”arroganta” sådana.

– De svarade att de inte har lokaler, eller att man skulle behöva hantera valsedlar för över 100 partier i så fall. Det är struntprat! Jag tror att det är 85 partier som anmält sig och 32 som beställt valsedlar. Gissningsvis handlar det om ett 20-tal partier som skulle kunna tänkas lämna in sina valsedlar till kommunerna så att de kan ta hand om dem, säger han.

Läs mer:Valnämndens ordförande: "Vi följer bara lagarna".

Lagen säger att kommunen ska sköta distributionen av valsedlar åt partier som fått minst en procent av rösterna i två tidigare val. Alternativ för Sverige hör inte dit, men Olle Felten menar att det samtidigt inte står att kommuner inte ska sköta distributionen och att de därför skulle kunna göra det.

– De skulle kunna göra det här till nästan ingen kostnad, menar han.

Miljödebatten ligger i tiden och här tycker Olle Felten att kommunerna hycklar när de inte hjälper de mindre partierna med distributionen. ”Det är ingenting annat än hyckleri att prata vitt och brett om att ta miljöansvar, men när ni ställs inför en situation där ni själva kan göra en insats för miljön, då väljer ni att strunta i allt ni säger att ni står för”, skriver han bland annat i brevet till kommunerna.

Nu tvingas han och partikollegorna, och de andra mindre partierna, att köra ”flera tusen mil” för att leverera valsedlarna.

– Bara på senaste valdagen till riksdags-, kommun- och landstingsvalet körde jag 120 mil. Vilken miljöpåverkan är inte det?

Varför tror du att kommunerna inte gör det här då?

– Jag kan inte hitta något skäl. Det kan ju vara att de är lata. Det känns som man inte vill ta i partierna som inte uppfyller de här grundkraven. Förmodligen vill man inte att nya partier får större inflytande.

Olle Felten står på plats nio på partiets vallista till EU-valet. Att han skulle bli invald i parlamentet tar han för otroligt.

– Det kommer jag inte att bli. Men jag har mycket synpunkter på EU. Demokratin i EU är rena katastrofen, man måste göra en total översyn över hur man faktiskt arbetar.

Hur tänker du då?

– Att parlamentet inte får väcka egna frågor, som de ska fatta beslut om, utan att det är något kommissionen gör, är en mycket märklig ordning. Det är så långt bort från demokratin man kan komma, det är inte hundra procent diktatur men det börjar närma sig. Man börjar ta åt sig fler och fler politikområden. Den sista spiken i kistan är skattepolitiken. Tar man bort vetorätten på skatter, då tar man bort själva grunden för ländernas självständighet.

Men tycker du att Sverige borde lämna EU?

– Fortsätter det så här måste Sverige lämna om man vill vara kvar som en självständig nation. Och enda tills man lämnat måste man arbeta för en förändring. Jag röstade för EU en gång, men nu är man på väg mot ett felaktigt mål, säger Olle Felten.

Så tycker han

Olle Felten står på plats nio på Alternativ för Sveriges EU-lista.

Han tror inte att han blir invald i parlamentet, men han tycker att demokratin i EU är "rena katastrofen" och menar att det krävs stora förändringar för att göra EU demokratiskt igen.

För en tid sedan uppmanade han länets kommuner att distribuera samtliga partiers valsedlar vid EU-valet, inte bara de som fått över en procent i tidigare val.

Bara två nappade på detta. Övriga kommuner anser han "hindrar den demokratiska processen".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa