Färre timvikarier efter sparkrav

Färre timvikarier och vikarie- och övertidsstopp. Vård- och omsorgsnämnden ska spara 25 miljoner kronor och hämta in förra årets underskott på 66 miljoner kronor.

17 januari 2019 09:00

Vård- och omsorgsnämnden har fått ett sparbeting på tre procent. Under torsdagen ska nämnden ta beslut om hur den ska få en budget i balans.

Då nämnden får 25 miljoner kronor mindre 2019 än 2018 är förslaget att budgeten för att ta in timvikarier minskas med 25 miljoner kronor.

Dessutom gick nämndens verksamheter back förra året, med ett underskott på 66 miljoner kronor. Underskottet beror på att verksamheten haft fler årsarbetare än budgeterat. Det kommer också att kräva anpassningar, säger Olle Vikmång (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

– Man kommer inte att kunna gå runt på lika mycket, framför allt vikarier, under 2019 som man gjort 2018.

Där nämnden enligt kontoret kan hämta hem kostnader och göra effektiviseringar är på vikariesidan, säger Olle Vikmång.

– Motivet för det är egentligen inte bara effektiviseringsskäl. Man har också konstaterat att vi har ett väldigt stort vikarieanvändande i organisationen i dag som kanske egentligen inte är bara motiverat av tillfällig frånvaro, utan vi har gjort oss beroende organisatoriskt av att vi tar in vikarier.

– Det arbete som pågår nu parallellt med den här effektiviseringen är att arbeta för att omvandla tjänster som i dag är timvikariat till fasta tjänster i organisationen i stället.

I förlängningen blir det schysstare arbetsvillkor och fler tillsvidareanställningar, menar Vikmång.

En tanke är att man ska kunna arbeta på fler än en arbetsplats, att enheter kan samarbeta.

Ett förslag är också att införa vikarie- och övertidsstopp.

– Det är jätteviktigt att säga: att minska användandet av vikarier och en större restriktivitet i användandet av vikarier ska inte gå ut över kvaliteten i verksamheten, våra brukare och medarbetarnas väl och ve. Därför är det viktigt att vi har en möjlighet till dispens som en ventil.

Hela nämndens verksamhet berörs av förslagen, inklusive hemtjänst och äldreboenden.

Vikmång förstår att sparförslagen väckt reaktioner och skapat oro, då det handlar om mycket pengar, Han tror dock att det nya sättet att organisera arbetet på kommer att bli bra, och bidra till en bättre kontinuitet för brukarna.

Med en ny regering på plats finns det förutsättning för mer statsbidrag.

– Jag har goda förhoppningar om att det kommer en tilläggsbudget som ger oss mer pengar så vi kan dämpa det här sparkravet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren