Men det är på håret, för av fullmäktiges 85 ledamöter är 44 för ansvarsfrihet och 41 emot. Miljöpartiets tre fullmäktigeledamöter har avgörandet i sin hand.

– På gruppmötet i tisdags så diskuterade vi det här ingående och kom fram till att det inte finns några tecken på att bolaget harmisskötts.

Det handlar om att, man inte rott i hamn ett event, men det är inget brottsligt och förr om åren har eventen blivit både publiksuccéer och gett stora kringvinster, säger Mia Sköld, Miljöpartiets gruppledare.

I styrelsens kommentarer till revisorernas granskning vad gäller Ernst & Youngs rapport anser de att den är illa underbyggd och saknar en tydlig bedömning av styrelsens respektive vd:s ansvar och agerande under 2018.

– Rapporten nämner visserligen vd:s underlåtenhet att rapportera resultat till styrelsen, men det är därutöver svårt att förstå vilka brister den auktoriserade revisorn anser vara styrelse respektive vd:s ansvar.

Moderaterna har under sitt gruppmöte också tagit beslut i hur de ska rösta.

– Vi har lämnat in vårt yrkande till kansliet idag och vi kommer stödja den bedömning som Ernst & Young gjort på samma grunder. Det finns ingen anledning att ifrågasätta den bedömning som gjorts av ett auktoriserat bolag som kommunen köper tjänster av när det gäller revision, säger Sophia Jarl (M).

Om det är så, så menar hon att kommunen uppenbart har ett annat problem.

– Om vi inte har förtroende för det företag vi upphandlat tjänster av är det såklart ett problem.

Till sitt försvar skriver även styrelsen att de när de insåg att Marvelutställningen inte gick så bra, bad vd om veckovis redovisning.

– Sådana mejl skickades till delar av styrelsen, (framgår inte till vem eller vilka, utöver att ordförande fick ta del av dem men inte delgav övriga styrelsen den informationen, reds anm.) men uteblev sedan. Flera styrelseledamöter efterfrågade rapporterna, varpå vd underlät att svara eller skyllde på dataproblem.

Därefter ska, enligt styrelsens kommentarer, ordförande kontaktat vd vid upprepade tillfällen och förde diskussioner om vad bolaget skulle kunna göra för att sänka kostnaderna och/eller öka intäkterna. Men man ansåg att det enda man kunde göra när det gällde utställningen skulle ha ökat underskottet ytterligare genom högre kostnader för marknadsföring. De fast kostnaderna för hyra av utställning och teknikhall samt personalkostnader kunde man inte göra något åt.

Folkbladet erfar att förutom Miljöpartiet så kommer (S), (L) (KD) och (C) att rösta för ansvarsfrihet. (V), (M) och (SD) kommer att rösta emot ansvarsfrihet.