EU-debatt: Ett viktigt val

Med bara några dagar kvar till EU-valet bjöd Östsvenska handelskammaren in till debatt på Kammarforum.

21 maj 2019 07:00

Av de inbjudna partierna kom bara representanter för fyra av dem till Kammarforum på Dalsgatan på måndagen: Joanna Sjölander (M), Magnus Oscarsson (KD), Mattias Ottosson (S) och Gunnar Asserhed (L).

Före debatten talade Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige, ett kontor beläget i Stockholm. Han beskrev sig som en opolitisk tjänsteman med uppdrag att öka valdeltagandet i Sverige, som i förra EU-valet låg på 51 procent. Opinionsundersökningar tyder på att valdeltagandet den här gången kan hamna på 60-70 procent.

Brexit och klimatdebatten har höjt valtemperaturen.

– Det här är ett viktigt val. Det händer mycket runt om i Europa, sa Markus Bonekamp som kallar det det viktigaste EU-valet någonsin.

Inte bara från perspektivet att mellan en tredjedel och hälften av de beslut som fattas av den svenska riksdagen, av regionfullmäktige och kommunfullmäktige på något vis har koppling till EU, sa han.

– Det som har förändrats menar vi är att nu är i viss mån vårt demokratiska system som sådant utsatt för tryck och hot på ett sätt som det inte var tidigare.

För fem år sedan fanns till exempel inte begreppet "fake news" i ordböckerna.

Joanna Sjölander (M) höll med om att det är ett viktigt val, för tryggheten i Europa. Och Gunnar Asserhed (L) menade att det är uppenbart i det här valet att nationalism och extremism står mot liberal demokrati och mänskliga fri- och rättigheter.

På frågan om vi har ett EU om 50 år svarade Joanna Sjölander:

– Självklart har vi det. EU är ett fredsprojekt, det får vi aldrig glömma.

– Jag tror att EU kommer att finnas kvar, sa Mattias Ottosson (S) som tycker att det är viktigt med EU som en global aktör.

– Vi från Liberalerna betonar att det finns minst två frågor som kräver överstatliga beslut, sa Gunnar Asserhed och nämnde klimatutmaningen och den gränsöverskridande brottsligheten.

Han vill se en koldioxidskatt och ett europeiskt FBI.

Sjölander tycker att polisen ska få mer resurser, för att kunna jobba i projekt och fokusera på ligor som ägnar sig åt åldringsbrott och stölder av båtmotorer, men:

– Vi tror inte på ytterligare en överstatlig myndighet, sa hon.

Magnus Oscarsson (KD) betonade vikten av samarbete, men vill inte ha någon superstat.

Bonekamp hade vid sitt besök med sig exempel på EU-projekt i Östergötland, projekt som har med solenergi, hållbara transporter och besöksnäring att göra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren