Enighet i Östergötland

Samtliga aktörer inom Samverkan Östergötland har nu ställt sig bakom en gemensam inriktning för det gemensamma arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

23 juni 2019 19:00

Sedan regeringen beslutade om att totalförsvarsplaneringen ska återupptas ställs det högre krav på krisberedskap och civilt försvar. För att kunna hantera detta har deltagande aktörer inom Samverkan Östergötland ställt sig bakom en gemensam inriktning och plan för det gemensamma arbetet under perioden 2019-2022.

– Det är mycket glädjande att vi nu har en gemensam plan för detta viktiga utvecklingsarbete. Nu kan vi tillsammans fortsätta att minska sårbarheter i samhällsviktig verksamhet och öka den gemensamma förmågan att hantera samhällsstörningar i länet, säger Carl Fredrik Graf, landshövding och ordförande i Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor.

Uppbyggnaden av totalförsvaret innebär att samhället måste vara förberett på både fredstida kriser och att kriget kan komma. Samverkan Östergötland består av länets 13 kommuner, Räddningstjänsten Östra Götaland, polisregion Öst, Region Östergötland, Försvarsmakten (militärregion syd) och SOS Alarm. Samverkan syftar till att resurser ska användas effektivt och ansvarsfullt, vilket är något som den gemensamma planen lägger stor vikt vid.

– Det behövs mer övning både gemensamt i länet och enskilt hos respektive organisation. Det är den viktigaste åtgärden för att öka förmågan att hantera samhällsstörningar, säger Carl Fredrik Graf.

Under nästa år kommer Länsstyrelsen Östergötland att delta i den riksomfattande totalförsvarsövningen TFÖ 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa