En trappa till 1500-talet

Känslan av att gå nerför trappan till en 1500-talskällare, som ingen gått i på flera hundra år, mitt i Norrköping, är svindlande.

22 juni 2015 13:12

I kvarteret Gamla Rådstugan, vid Järnbrogatan och Skolgatan, vid Tvål-Jockes hus och intill Knäppingsborg pågår en av stans mest spännande utgrävningar.

Här, där det varit en parkering, kommer man nära stadens tidigaste historia - och även tiden före staden.

Vid förundersökningen 2011 hittade arkeologerna ett stenfragment av ett tidigt kristet gravmonument, en så kallad Eskilstunakista, daterat till 1000-talet. Det hittades i en senare kontext, från 1300-talet, då man fyllde ut området mot Strömmen för att vinna ny mark.

Man fann också Norrköpings äldsta hus, ett trähus med torvtak, som förstörts i samband med en eldsvåda under 1100-talet - tidig medeltid, innan staden växte fram, på 1300-talet. Man brukar säga att medeltiden tar slut cirka 1550.

I maj inleddes slutundersökningen av platsen, som av arkeologerna Mikael Bertheau och Ellinor Larsson från Arkeologikonsult beskrivs som en knutpunkt. Här, vid Strömmen och Järnbron, gick den gamla landsvägen, vid det enda stället där man säkert kunde ta sig över det strömmande vattnet.

– Har man bott i närheten har man haft ett ganska bra läge, säger Ellinor Larsson.

På 1100-talet fanns här bara enklare lantlig gårdsbebyggelse - men när staden växer fram är det här under flera århundraden stans gräddhylla, ett rikt kvarter. Fynd, som fin keramik, visar att här har det bott välbärgade människor, som handelsmän och hantverkare, särskilt på 1700-talet.

Arkeologerna har systematiskt arbetat sig ner genom flera historiska lager, schaktat bort jordlager efter jordlager, på en plats där det varit aktivitet under tusen år. Det finns spår, i form av svarta brandlager, av de stora bränderna 1655 och 1719, då stora delar av staden förstördes. Nya hus har hela tiden byggts på resterna av de gamla.

I en en avfallsgrop från 1700-talet har man hittat skärvor från kinesiskt porslin och flera delar från en Rörstrand-servis, ostronskal, en spädgris och ett fint vinglas, med en dekorativ luftbubbla i foten.

– Den som dumpat det här på bakgården har haft det ganska gott ställt, säger Ellinor Larsson.

1600-talet har gett avtryck i form av mynt från drottning Kristinas och Karl IX:s tid, mynt som hittats i raseringsmassor i äldre källare.

– Från 1500-talet har vi hittat tre källare, säger Mikael Bertheau.

En har rester av ett välvt tak och fönster och en har en bevarad trappa ner till källaren. Den senare källaren har byggts av stora stenblock och tegel, och har putsade väggar.

I källarna har man hittat öltappar från 1500-talet, några med så kallade ölhanar, i form av en tupp, som man vred på för att få ölen att flöda från öltunnan.

Ett annat fynd är en tegelsten från 1500-talet, med ett tassavtryck från en hund som klivit på den torkande tegelstenen.

–  Det är som ett ögonblick som fastnar i tegelstenen, säger Ellinor Larsson.

Under en av källarna finns rester från ett ännu äldre hus, med hål efter stolpar, oklart hur gammalt.

Mellan källarna, på innergården, finns en brunn som fylldes igen på 1600-talet.

Med två veckor kvar koncentrerar man sig nu på det äldsta området ner mot Strömmen.

Arkeologerna för också samtal med Stadsmuseet om en åtminstone tillfällig utställning med fynden från platsen, fynd som sedan ska upp till Historiska museet i Stockholm.

Fakta

Vid den första utgrävningen i kvarteret Gamla Rådstugan hittades stans äldsta hus, från 1100-talet.

Gamla torget har varit en mötesplats sedan 1300-talet.

Det gula Eschelsonska huset är till sina äldsta delar uppfört på 1730-talet.

Tvål-Jockes hus intill är byggt 1740.

I kvarteret har det legat en gammal rådstuga, som haft flera placeringar.

Lämningar efter ett såpsjuderi, 1820 - 1920, har grävts fram, tidig industriell historia.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!