Ekoturens framtid är hotad

Den rullande naturskolan Ekoturen som funnits i nästan 25 år är hotad. Ett förslag inför utbildningsnämnden är att inte förlänga kontraktet.

8 februari 2019 07:00

Biologen och naturpedagogen Anette Aspegren-Güldorff som driver Ekoturen i egen regi fick i augusti besked av utbildningskontoret att kontraktet troligen inte kommer att förlängas när det går ut i sommar.

– Kontraktet är till sista juli. De säger att de inte har råd att fortsätta, säger Anette Aspegren-Güldorff.

Ekoturen har fått cirka 300 000 kronor om året av utbildningsnämnden.

Ekoturen tar med barn och vuxna ut i naturen kring Norrköping. Anette Aspegren-Güldorff med eget företag kör bussen och håller i utbildningsinsatserna.

Bussen, som går på rapsolja, har solceller på taket och är utrustad med mikroskop, naturböcker och håvar, ägs av kommunen, av utbildningskontoret.

Ekoturen har flera samarbetspartners. Företag och föreningar kan hyra naturutflykter. Ekoturen kör också turer för allmänheten för kultur- och fritidskontoret, men skolverksamheten är den största, bärande verksamheten.

– Det är mitt huvuduppdrag. Det är det Ekoturen är till för.

Barn och ungdomar från förskola upp till gymnasiet får på det här sättet studera naturen på plats.

– Jag ska kämpa, för jag tycker att det är jättesynd att lägga ned. Det är något Norrköpings kommun ska vara stolta över, att ha en sådan här naturskola.

Det är dessutom en billig lösning, menar hon, där busschaufför och naturpedagog är en och samma person.

Enligt Monica Harlin, stabschef vid utbildningskontoret, har kontoret ett avtal med företaget bakom Ekoturen, om en ersättning på 300 000 kronor om året. Utbildningskontoret äger bussen, som företaget disponerar för att bedriva ekoturerna. Kontoret har ytterligare kostnader för bussen på upp mot 200 000 kronor.

Förskolor och skolor kan boka in sig på olika turer. För det betalar de en avgift på vanligen mellan 2 000 och 3 000 kronor.

– Vi har ett uppdrag som tjänstemän att presentera förslag på att använda våra resurser på ett effektivt sätt, säger Monica Harlin.

Inget beslut är taget ännu. Den 13 februari ska utbildningsnämnden besluta om sin internbudget för 2019.

– Det är ett företag som vi haft ett avtal med som löper ut. Vi har tidigare förlängt det, men vi har i det här läget velat prioritera kärnverksamheten, så grundskolan ska kunna få mer pengar, säger Fredrik Franzén (L), vice ordförande i utbildningsnämnden.

Enskilda skolor kan fortfarande välja att köpa tjänster av företaget, även om det centrala avtalet försvinner, säger Franzén. Avgiften för det är upp till företaget.

Av nämndhandlingarna framgår att ett uppsagt avtal ger en besparing sista halvåret i år på 200 000 kronor.

Fakta

Den som de senaste åren drivit Ekoturen är naturpedagogen Anette Aspegren-Güldorff.

Ett tjänstemannaförslag till utbildningsnämnden är att inte förlänga avtalet.

Under fredagen ska Kvartettens företrädare i utbildningsnämnden presentera sitt förslag till internbudget 2019.

Den 21 februari ska Aspegren-Güldorff hålla föredrag i Arbetets museums utställning "100 % kamp".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren