Det planeras nu för att den till stor del dolda Ljura bäck ska lyftas fram och utvecklas på olika sätt. På tisdagen har flera tjänstemän och politiker samlats i Rosen för att berätta om projektet som drivs av samhällsbyggnadskontoret och Nodra (förut Norrköping Vatten och Avfall AB).

– Någonstans måste vattnet ta vägen efter regn så vi har särskilda skäl att titta på Ljura bäck, berättar Dag Johansson, enhetschef på samhällsbyggnadskontoret.

– Redan på 1940 och 1950-talen skedde översvämningar i Ljura bäck och då åtgärdades det genom att man gjorde en bred kanal av bäcken. Nu har den dock växt igen och slammat upp, vi fick ju ganska stora problem med översvämningar 2011 och det är grunden för det här uppdraget att se över vad vi ska göra med Ljura bäck.

Artikelbild

| Projektledare Maria Rothman visar hur Ljura bäck är tänkt att bli i en framtid.

Idag är den drygt 1 mil långa bäcken kulverterad (nedgrävd i tunnlar under marken) i åtminstone tre kilometer under parkeringsplatser och vägar. Den löper från Ensjön förbi Navestad och Hageby, vidare längs ena änden på flygplatsen och så ut i Bråviken.

– Vi har tittat på hela sträckan: både vad gäller avvattning och som en källa till högre kvalitet för de omkringboende, säger Dag Johansson som tillägger att det rör sig om många och kostsamma åtgärder.

Projektledare för Ljura bäck är Maria Rothman som berättar om att man när det står klart ska kunna röra sig längs med hela Ljura bäck.

– Vi vill skapa parker där vattnet också kan svälla ut. Nu är tre kilometer av bäcken dold men av detta vill vi öppna upp ungefär hälften och vi har också förslag på cykelväg från Ensjön till Lindö, förklarar Maria Rothman.

Artikelbild

| Vid Hageby planeras för ett promenadstråk bredvid den frilagda Ljura bäck.

Det handlar dock om ett stort arbete som ska ses på lång sikt: politikerna måste ta beslut om hur olika projekt ska prioriteras men bedömningen är att det hela kan stå klart om mellan 10 och 20 år.

– Det är en stor investering, sammanlagt räknar vi med en kostnad på 200 till 300 miljoner kronor, upplyser Anna Wejde, avdelningschef på mark och infrastruktur, som dock menar att det inte är omöjligt att det också kan finnas intresse för fastighetsägare och andra att investera.

– Sedan finns det statliga bidrag att söka till denna typ av projekt.

Först ut av sammanlagt sju deletapper är översvämningsområdet vid flygplatsen där beslut ska tas i tekniska nämnden i maj.

– Vi räknar med att börja med detaljprojektering redan i höst när det gäller flygplatsen och förmodligen även Hageby. Men arbetena kommer inte rent fysiskt igång förrän 2022 - 2023, avslutar Maria Rothman.