Folkbladet har försökt få tag på Per Lindblad som är flygplatschef på Linköping/Saab flygplats, utan framgång. Vd:n på Linköping City Airport, Camilla Lejon, säger att detta inte ligger på hennes bord, men menar att flygplatsen aldrig varit utnämnd till att ha denna sorts beredskap.

– Flygledarna har varit snälla och ställt upp, säger hon om de som öppnat upp utanför flygplatsens öppettider.

I ett mail som flygplatsen skickat till bland annat Hummingbird beskrivs orsakerna till varför man väljer att ta bort telefonlistorna: dels att man har för avsikt att införa ”Remote Tower” och att telefonlistan då blir helt inaktuell, dels att flygplatsen inte är utsedd som beredskapsflygplats, ”vilket innebär att flygplatsen inte har någon organisation för att hantera flygningar utanför ordinarie öppethållningstider”. Inte heller Norrköping Airport är utsedd till någon beredskapsflygplats, men här väljer man ändå att ha en beredskap om exempelvis ambulansflyget måste landa.

– Vi vill bidra till en god samhällsservice. I de här fallen vet vi att det ofta rör sig om akuta händelser. Det är bråttom och handlar ibland om liv eller död, säger Norrkoping Airports vd Ola Matsson.

Vid sådana situationer finns en organisation som sätter igång en larmkedja varpå flygplatsen och flygledartornet bemannas upp. Det händer även att Hummingbird startar upp landningsbanan själva.

– Flygplatsen i Norrköping må vara kontroversiell och dess vara eller icke diskuteras. Men det människor inte tänker på är vilken nyttotrafik vi har här. Det är inte bara ambulansflyg, utan vi har även ett brandflyg som utgår härifrån som flyger över hela Östergötland. De gjorde 500 turer i somras och upptäckte 40 småbränder som kunde släckas innan de blev stora skogsbränder. Även elbolag flyger och besiktar sina elledningar och stadsarkitekter gör kartor, exemplifierar Ola Matsson.

Finns förslag på att införa Remote Tower även här?

– Det finns på några håll i Europa och Sverige, så det där är inget man kan veta. Det är ett begynnande teknikskifte på gång och det kommer att starta en upphandling snart. Vi får se hur det blir, säger Ola Matsson.