Naturskyddsföreningen Norrköping har överklagat Norrköpings kommunfullmäktiges beslut att anta den framtagna detaljplanen för Kolmårdens djurparks berg- och dalbana, Wildfire. Naturskyddsföreningen anser att områdets höga naturvärden och riksintressen för friluftsliv ska skyddas och att miljökonsekvensbeskrivningen inte har föregåtts med lämpliga undersökningar.

– Det var väldigt väntat att det skulle komma en överklagan från första början, säger Kikki Liljeblad, ordförande i stadsplaneringsnämnden.

Varför var det väntat?

Artikelbild

| Inte förvånad. Kikki Liljeblad (S) anser att överklagan var väntad.

– Grannarna har sagt att de ska överklaga och jag uppfattade redan under vårt samrådsmöte att naturskyddsföreningen skulle överklaga - så det har vi varit bereda på.

Naturskyddsföreningen riktar framförallt skarp kritik till undersökningarna gällande närliggande natur och miljö. Kikki Liljeblad menar att Calluna, som ligger bakom undersökningsrapporten, visst vidtagit nödvändiga åtgärder för att kunna återge en så korrekt rapport som möjligt.

– Vi väntade till och med några extra dagar på de rätta omständigheterna för att kunna bedöma den potentiella påverkan på stor vattensalamander och berguv i närområdet.

– Det är ju experter som gjort den här undersökningen, som kommunen sedan godkänt, säger hon.

Artikelbild

| Enade. Christian Wintenby från kommunen, Kolmårdens vd Christer Fogelmarck och kommunalrådet Kikki Liljeblad.

Finns en risk för att buller kan störa riksintressen?

– Bedömningen som gjorts anser att bullret inte är tillräckligt störande och att det passar in i området.

Artikelbild

Christer Fogelmarck. Tillförordnad vd & koncernchef.

Börjar turerna kring Wildfire bli tröttsamt?

– Wildfire är bra för Norrköping. Kolmårdens djurpark är bra för närningslivet, för arbetstillfällen och för turismen i Norrköping. Med det sagt har olika naturskyddsföreningar fortfarande rätten att överklaga, det kan man aldrig kalla tröttsamt.

Christer Fogelmarck, som är tillförordnad vd på Kolmårdens djurpark och koncernchef, vill inte heller få situationen med Wildfire till något negativt - men medger samtidigt att situationen börjar bli långrandig.

– Man undrar hur mycket energi man ska behöva lägga på sådant här. Det blir träligt i längden. Men vi har skapat ett system i Sverige som ska se till att det blir ordning och reda på byggen, så någonstans får man ha respekt för systemet.

Är fallet Wildfire unikt?

– Nej, såhär är det med alla byggnationer som vi gör i våra parker. Vi har flera ärenden i Gröna Lund som pågår samtidigt just nu exempelvis, säger Christer Fogelmarck.