Röster för viktiga klimatåtgärder

Igår avslutades Klimatriksdagen med en överlämning av sju motioner till representanter från riksdagspartierna och deras ungdomsförbund.

8 juni 2014 18:46

Efter tre dagars föreläsningar, seminarier och diskussioner röstade igår deltagarna på Klimatriksdagen fram sju motioner som sedan under högtidliga former överlämnades till representanter från riksdagens partier och deras ungdomsförbund. Från början var det över 200 motioner Klimatriksdagens olika utskott hade att behandla. Tanken är att riksdagspolitikerna och deras ungdomsförbund ska se de sju framröstade motionerna som de viktigaste, för även de andra överlämnades.

– Det här överträffar alla förväntningar. Nu hoppas vi på att den där låsningen som har uppstått i klimatpolitiken släpper, sa Annika Elmqvist, initiativtagare till Klimatriksdagen.

Författaren och debattören Anders Wijkman som under Klimatriksdagen föreläste om en ny ekonomisk logik sa att han såg hoppfullt på situationen och tyckte att helgens evenemang var en imponerande samling. Han betonade samtidigt att det är bråttom att göra något åt situationen eftersom klimatförändringarnas effekter är något som påverkar människor redan idag och nämnde stormarna i Filippinerna som exempel.

– De talar om det som händer nu och det är en liten planet.

Även tidningen ETC:s grundare Johan Ehrenberg föreläste under helgen och menade att vi kan rädda världen om bara tillräckligt många skaffar solceller eftersom solen ger oss ofantligt mycket mer energi än vi någonsin kan göra av med. En fyrkant på en kartbild över Sahara åskådliggjorde hur liten yta med solceller som krävs för att tillgodose hela världens totala energibehov.

Inför gårdagens ceremoni hade alla riksdagspartier utom Moderaterna och Sverigedemokraterna tackat ja till att närvara för att ta emot de framröstade motionerna i Värmekyrkan. För dessa partier hölls varsin tyst minut. Folkpartiets landstingsråd Anita Jernberger kom för sent, men slapp en tyst minut. Hon lovade att ta med sig motionerna till Landstinget och att driva frågorna där.

– Jag tycker miljöfrågorna är jätteviktiga och får vi bara hjälp med kunskapen så kan vi driva dem. Landstinget är en stor aktör och kan därför fungera som en motor i miljöarbetet, sa hon.

Vänsterpartiets riksdagsledamot Jens Holm som applåderade motionerna om Vattenfalls ägardirektiv och AP-fondernas regelverk sa att han tänkte ta upp frågorna i nästa riksdagsdebatt och fick själv dagens kanske största applåd när han informerade om att hans parti nu serverade gratis falafel ute på Holmentorget.

Motionerna

1. Nya ägardirektiv till Vattenfall

2. Förändra reglerna för AP-fonderna

3. Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva, även prismässigt

4. Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmart

5. Utbildning för hållbar utveckling

6. Genomför Klimatberedningens förslag

7. Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod

Läs motionerna här: http://klimatriksdag2014.se/presentation-av-resultatet/

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!