– Vi vill värna om området

– Här sprang jag som grabb, när jag växte upp på Formaregatan i Hageby. Det känns väldigt roligt att nu få vara med och utveckla området, säger Greger Landstedt. I juni tog hans bolag Subnova, tillsammans med Frontespisen, över större delen av Navestads atriumområde från Hyresbostäder.

21 augusti 2013 14:07

Ett nytt bolag för ägandet av de 350 radhuslägenheter, som det handlar om här, är på väg att bildas. För att reda ut några frågetecken har vi träffat Greger Landstedt, ägare av Subnova och Jonas Hillmann, delägare i Frontespisen. Landstedt är också vd i bolaget under bildande.

Här har nämligen hyresgäster i atriumområdet hört av sig till Folkbladet med misstankar mot affären. Hur kunde det komma sig, att Hyresbostäder sålde hela området till Rikshem – bara för att Rikshem dagen efter skulle sälja det vidare?

Just så gick det också till. Men det var, försäkrar Hillmann och Landstedt, inget konstigt med det.

Klart utsagt

Hyresbostäder ville sälja ett antal fastigheter i ett och samma paket. Rikshem var inte intresserat av atriumområdet men väl av det övriga i paketet. Det var därför klart utsagt, att Rikshem skulle sälja norra atriumområdet vidare till Subnova/Frontespisen.

Affären meddelades den 9 juni. Sammanhangen framgick dock inte riktigt i det meddelande från Hyresbostäder, som hyresgästerna fick i sina brevlådor.

– Det var också mitt i semestertiden, och svårt för oss att nå ut med information. Men vi ska ha ett informationsmöte för alla hyresgästerna på tisdag, säger Hillmann.

Frontespisen ägs av tre före detta medarbetare hos Ståhls, av vilka Jonas Hillmann är en. Subnova har varit igång med fastigheter alltsedan år 1995. Bolaget äger även 150 lägenheter i Hageby, däribland de båda höghusen i Portenområdet.

Inga riskkapitalister

– Folk ska veta, att vi inte är några riskkapitalister. Det är heller inte pensionsfonder, som det handlar om här. Utan vi är Norrköpingsbor, som vill värna om vår stad och det här attraktiva området, säger Landstedt.

– Vår bedömning är, att det är i gott skick. Vi har också från 1 september anställt en särskilt platsansvarig, som hyresgästerna kommer att få se mycket av .

Några omedelbara planer för sitt nyförvärvade bostadsområde har de inte:

– Först ska vi lyssna av området. Det brukar finnas ungefär lika många önskemål, som det finns hyresgäster, säger Greger Landstedt.

Nya stadsdelen

– Vi går nu in i inventeringsfasen, säger Jonas Hillmann. Vad som är viktigt att göra, det kan vi inte riktigt veta ännu. Men vi är långsiktiga ägare, som vill utveckla området.

I likhet med Guldringen och Silverringen tillkom atriumområdet mot slutet av 1960-talet. Tillsammans utgjorde dessa då den nya stadsdelen Navestad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jan Nordström