Hells Angels-härva tas till högsta instans

En företagare från Åby som dömts till fängelse i hovrätten efter en omfattande ekobrottshärva med kopplingar till Hells Angels vänder sig nu till Högsta domstolen.Han hoppas på att få straffet sänkt till villkorlig dom med samhällstjänst.

16 mars 2013 08:08

Sedan några år tillbaka har Skatteverket en särskild satsning mot organiserad brottslighet och svart arbetskraft. En Åbybo förekommer på en lista med personer som upptaxerats inom ramen för Skatteverkets granskning av organiserad  brottslighet. Personerna har dock inte 

nödvändigtvis egen koppling till organiserad brottslighet.

Byggbranschen

Åbybon, som sedan tio år driver en firma i byggbranschen, är en av åtta män som dömts i hovrätten i en omfattande ekobrottshärva med kopplingar till Hells Angels och som nu överklagar till Högsta domstolen.

Männen har, enligt tingsrättens dom, på olika sätt deltagit i en omfattande verksamhet med inhyrd personal som betalats med svarta löner. De har också använt sig av falska fakturor i ett antal olika bolag.

I maj 2011 dömdes de för bland annat bokföringsbrott och skattebrott. Samtliga dömdes till fängelse i upp till fyra år, samt belades med näringsförbud.

Två miljoner kronor

Åbybon dömdes till åttamånaders fängelse samt näringsförbud i fyra år för grovt bokföringsbrott samt grovt skattebrott.

Han erkände att han inte hade skattat för intäkter på drygt två miljoner kronor av sin försäljning av varor. Han förnekade dock att han sysslat med falska fakturor vilket åklagaren hävdade.

- Genom att underlåta att ta upp försäljningen i bokföringen har han gjort sig skyldig till bokföringsbrott. Detta ska med hänsyn till att det rört betydande belopp bedömas som grovt, skriver Värmlands tingsrätt i sin dom.

Önskar samhällstjänst

Åby-bon och de andra dömda överklagade tingsrättens domar till Hovrätten för västra Sverige men det enda som ändrades var Åbybons näringsförbud som sänktes till tre år.

Nu överklagar männen hovrättens domar. 49-åringen vill att Högsta domstolen ändrar rubriceringen från grovt bokföringsbrott till bokföringsbrott av normalgraden. Han vill också att fängelsedomen ändras till villkorlig dom med samhällstjänst.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!