De vill bevara Åbyskogen

Bevara skogen mellan övre Åby och nedre Glottern. Det budskapet har en grupp Åbybor, som vill rädda skogen, med sig till det dialogmöte som Norrköpings kommun bjudit in till på tisdag, om hur Åby och Jursla kan utvecklas.

4 mars 2013 05:49

Kommunen ska göra en fördjupad översiktsplan över Åby och Jursla.

Samtidigt vill fastighetsbolaget Lundbergs exploatera den mark de ägt i flera årtionden, mellan sjön Glottern och Åby. Förslaget är 60 villor, med vägar och gatubelysning, där det nu är skogsmark och utsiktsberg.

Det var när bolaget Norrköping Vatten drog kommunalt vatten och avlopp till Gamla Stockholmsvägen som nybyggnation aktualiserades. Plötsligt fanns det tecken på att skogen skulle gallras.

Vill ha naturreservat

Det var den första varningsklockan. I 2,5 år har nu en grupp Åbybor och andra engagerade hållit ögonen på området, som de vill bevara. De har lämnat medborgarförslag till kommunen om att skogen ska bli naturreservat.

En detaljplan som var på gång har nu fått vänta i och med att en större översikt över hela Åby är på gång.

Inför mötet i morgon träffade Folkbladet några av de engagerade Åbyborna, som värnar om sin skog, om Kärleksstigen som leder dels till viken Lugnet och Badarberget och, åt andra hållet, till Mulleberget, med sin fina utsikt, och vidare till Gamla Stockholmsvägen.

Skogens värde

- Bakom kullarna här börjar sjön Glottern, som är en av de absolut finaste sjöarna i kommunen, som utnyttjas av väldigt många, också från Norrköpings tätort, säger Anders Wennerblad, som vuxit upp i Åby, men som nu bor på annan plats i kommunen.

- Skogen används otroligt mycket, det är ett viktigt rekreationsområde, säger Åbybon Ingalill Haglund.

- Jag flyttade hit för skogen, säger Johan Åberg som tidigare bott i Linköping.

- Det finnas andra ställen att bygga på i Åby, säger Åbybon Sigge Gustafsson.

Nu hoppas de att så många som möjligt kommer till tisdagens dialogmöte i Åbyknuten.

Via Facebooksidan Bevara Åbyskogen och hemsidan www.abyskogen.se sprider Åbyborna information om skogens värde.

Läs mer i måndagstidningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren