Så kan Norra Vrinnevis framtid bli

En småskalig bebyggelse, odlingar och slingrande vägar. Så tänker sig arkitekterna framtiden för området mellan Vilbergen och Vrinneviskogen.

4 mars 2013 05:19

Nyfikna Vilbergsbor passade i helgen på att titta in i det lilla nybyggda hus med solpanel på taket som uppförts vid ett av de få ställen där man kan passera mellan Vilbergen och Vrinneviskogen: viadukten under Gamla Övägen.

Här inne visar arkitekterna Pelle Backman och Ebba Hallin från Delta X skisser på sina idéer för området kring Gamla Övägen.

De vann arkitekttävlingen för Norra Vrinnevi. Hur mycket av deras förslag som kommer att förverkligas återstår att se.

Dialog

Arkitekterna vill tidigt i processen ha en dialog med dem som bor i Vilbergen. Därför fanns de på plats i helgen och kommer att finnas där även nästa helg.

Deras tanke är att marken ska delas in i många små fastigheter som kan användas till allt från affärer och odling till föreningsliv, kultur och restauranger.

Utanför utställningshuset, som också kan användas för utställningar om hur det såg ut förr i Vilbergen, har man byggt en scen och en liten träläktare.

Läs mer i måndagstidningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!