Idyll med föroreningar

Av Loddby sulfitfabrik återstår idag intet. Däremot finns de gamla föroreningarna alltjämt kvar i marken. Än idag utgör de risker för folks hälsa. Det hävdar länsstyrelsen, som vill se kommunen ta huvudmannaskapet för saneringen. Denna beräknas kosta bortemot 50 miljoner kronor.

19 februari 2013 14:16

Alltifrån 1899 och fram till 1977 drev Holmens Bruk sin sulfitfabrik i Loddby. Villasamhället tog form i anslutning till fabriken.

Denna etablerades alltså långt före Bravikens pappersbruk. Men nedläggningen, den ägde rum i ungefär samma veva som den nya fabriken etablerades därute. Den gamla fabriken revs sedan år 1983.

Länsstyrelsen konstaterar, att fabriksområdet idag är delvis inhägnat och att där inte bedrivs någon speciell verksamhet.

Även arsenik

Statens Geologiska Institut, SGI, har undersökt området. Bland föroreningarna dominerar bly, koppar och zink. Fläckvis förekommer arsenik i sådana halter, att även de innebär förhöjd hälsorisk.

Utredningar har visat, att här krävs efterbehandlingsåtgärder. Det som förordas är, att metallförorenade massor grävs upp och deponeras på något av den forna fabrikens förorenade delområden.

Därmed bildas då en deponi, som blir kommunens ansvar. Detta måste kombineras med stabiliseringsåtgärder, och det hela beräknas kosta uppemot 50 miljoner.

Statsbidrag

Så mycket kan man då, enligt länsstyrelsen, inte kräva av Holmen Bruks, eftersom föroreningarna delvis ligger långt tillbaka i tiden.

En del ska Holmen dock belastas med. För återstoden finns statsbidrag att söka, men då måste antingen en kommun eller Statens Geologiska undersökning, SGU, stå som huvudman.

Läs mer i tisdagens Folkbladet!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!