Friskolor omfattas inte av tbc-rutiner

2011 insjuknade 37 östgötar i tuberkulos, nio av dem var barn. I Norrköping finns rutiner för hur skolorna ska motverka smittspridning, men rutinerna omfattar bara de kommunala skolorna. Hur de fristående skolorna arbetar är oklart.

12 februari 2013 05:05

Antalet personer som insjuknar i tuberkulos, tbc, har ökat de senaste åren. Totalt rapporteras 80 000 nya fall av lungsjukdomen i Västeuropa varje år, och i drygt 12 procent av fallen handlar det om multiresistenta bakterier. Trots att de svenska experterna tonar ner skälen till oro för utbredd tbc-smitta, insjuknar runt 500 personer i Sverige varje år.

I Östergötland insjuknade 37 personer i tbc 2011, nio av dem var barn.

- Vi har sett en ökning i länet sedan 2006. Siffrorna för 2012 är inte färdiga ännu, men de skiljer sig inte märkvärt från 2011, säger Helena Hedbäck, biträdande smittskyddsläkare i Östergötland.

Hälsoundersökning

Vanligast är sjukdomen bland utrikesfödda och svenskfödda över 65 år, enligt Helena Hedbäck.

- Det är därför extra viktigt att nyanlända erbjuds en hälsoundersökning när de kommer till Sverige så att vi kan sätta in behandling om det behövs, och stoppa eventuell smittspridning, säger Helena Hedbäck.

Men tuberkulos upptäcks inte alltid i tid. Barn som lever i familjer där någon är, eller har varit, sjuk kan bära på smittan utan att uppvisa symptom.

Rutiner

I Norrköping har man därför tagit fram rutiner för att motverka eventuell smittspridning av tbc i skolorna.

- Vi har mottagningsrutiner där vi enligt fastställda riktlinjer utför tuberkulintest på nyanlända barn beroende på var de kommer ifrån, säger Eva Nordin, samordnare för för skolsköterskorna på Centrala elevhälsan i Norrköping.

Enligt Eva Nordin omfattar bara rutinerna de kommunala skolorna. Hur de fristående skolorna arbetar vet hon inte.

Vaccinera

Folkbladet har under måndagen sökt skolsköterskor på flera av Norrköpings friskolor utan framgång. Men på Jasminskolan svarar biträdande rektor Pernilla Aspenby Alsaleh att de haft flera elever med tuberkulos.

- Hur skolsköterskan hanterat dessa elever vet jag däremot inte. Hon arbetar bara 20 procent, säger hon.

Läs mer i tisdagens tidning

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!