"Mystisk" paviljong i Vilbergen

Vad är det för mystiskt hus och trappinstallation, som Norrköpings kommun byggt i Vilbergen, mittemot Thapperska skolan?

9 januari 2013 05:23

- Huset, en sorts paviljong, är byggt i syfte att visa på platsens potential i samband med vårt arbete med ett planprogram för området. Vi planerar att använda byggnaden som en tillfällig utställningslokal framöver, för att informera allmänheten om våra nya byggplaner för Norra Vrinnevi, det vill säga området norr om Vrinnevisjukhuset, berättar planarkitekt Josef Erixon hos Norrköpings kommun.

Men brukar ni inte arrangera liknande utställningar i kommunhuset Rosen?

- Jo, men nu gör vi tvärtom, det vill säga att invånarna i Vilbergen behöver inte komma till en utställning på Rosen, utan nu arrangerar vi en utställning ute hos invånarna i Vilbergen.

Och när kommer utställningen att vara på plats?

- Hela processen med projektet Norra Vrinnevi rullar på just nu och så snart som politikerna har fått ett förslag mer i detalj att ta ställning till, förhoppningsvis under våren, så kommer vi att ställa ut projektet i det här nya utställningshuset.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!