Alltjämt majoritet för stöd åt flygplatsen

Inte bara Karin Jonsson utan också Margaretha Ericsson (KD), anser loppet kört för Norrköping Flygplats. - Det här går inte längre. Alltjämt finns dock solid politisk majoritet för att fortsätta betala ut drygt två miljoner i månaden till flygplatsen.

1 juni 2012 05:57

Driften av Norrköping Flygplats kostade i fjol 45 miljoner. Norrköpings kommun bidrog med 27 av dessa, det vill säga 60 procent. För i år har 26 miljoner anslagits av kommunen.

Ekonomichefen Christina Zetterman har ingen kalkyl över, hur stora intäkter flygplatsen nu går miste om. Men ju längre man står utan Köpenhamnsflyg, desto större underskott får man. Och desto mer blir det då för kommunen att täcka.

Går inte längre

- Visst hade det varit bra, om Linköping i den här krisen sagt att nu får vi hjälpas åt. Men något sådant verkar inte finnas. Nej, jag tror inte det går att fortsätta här längre, säger Margaretha Ericsson, kristdemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige.

Miljöpartiet är i själ och hjärta emot allt kommunalt stöd till flygplatsen; den borde få bära sina egna kostnader. För att få samregera med socialdemokraterna har partiet dock tills vidare gett med sig.

- Men jag tycker det är förvånansvärt, att man inte tidigare har sett vilken riskbransch som flyget är, säger språkröret Stefan Arrelid. Det har också funnits en viss övertro på näringslivets flygresande.

Stöd som kvarstår

Folkpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna står dock lika bestämt som tidigare bakom Norrköping Flygplats.

- Det är ju överhuvud taget inte lönsamt för kommuner att driva flygplatser, och jag tror inte att skillnaden nu blir så stor. Vi måste avvakta och ha is i magen. säger oppositionsrådet Mathias Sundin (FP).

Fredrik Bergqvist (M) ser flygplatsen som en nödvändig del av infrastruktur, som Norrköping behöver.

- På liknande sätt som Symfoniorkestern, teatern, spårvagnarna, satsningar på Science Park och Campus också behövs.

- Det är heller inte så nattsvart här, som det kan verka. Vi har chartern, vi har Helsingforslinjen, det ger mervärden. Varken vi eller Linköping klarar själva av att hålla med alla de tjänster, som regionen behöver. Och jag är övertygad om, att det kommer någon ny operatör hit, säger Bergqvist.

Måste ges chansen

Inte heller kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) sviktar i sitt stöd till flygplatsen.

- För första gången någonsin har flyget nu utretts gemensamt av våra båda kommuner. Experterna säger, att vi kan erbjuda bättre förbindelser till lägre kostnader. Och att vi, för att kunna klara konkurrensen med Arlanda, behöver båda landningsbanorna.

- Det som bekymrar mig är, att samarbetet utvecklas alldeles för långsamt. Till väldigt höga kostnader har vi ju lyckats att under lång behålla båda flygplatserna. Då vore det lite tragiskt, om vi inte skulle hinna ge samarbetstanken en rejäl chans.

- Men visst, konstaterar Stjernkvist också, det här är ju en global marknad.

- Så några garantier kommer det ju aldrig att kunna finnas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jan Nordström