Fågelvärldens inredningsnörd

21 april 2012 06:00

Nu ska jag berätta om fågelvärldens riktiga inredningsnörd. Den flyttar inte in i vilket råtthål som helst. Nej, det krävs en hel del för att en bostad ska godkännas av denna kräsna typ. Till att börja med behövs en riktigt gammal tall som har fått stå och dö av ålder. Det tar några år. En tall kan bli 700-800 år gammal. När tallen väl är död ska den dessutom bli en riktigt fin och torr gammal silverfura. Något som kan ta ytterligare ett par hundra år. Men nu är det inte nog med det. Nu är det nämligen dags att vänta på att en storm ska dra fram. En storm som är så kraftig att den knäcker tallen på mitten och en högstubbe bildas. Då flyttar slagugglan in. Där har den en trygg boplats med bra utsikt.

 

Hela denna ovan beskrivna process är så gott som utraderad i den svenska skogen. Förutom på de ytterst små arealer urskog och riktigt gammal skog som fortfarande återstår. Det beror givetvis på det storskaliga skogsbruket.

Slagugglan är bara ett exempel på en art som därför har fått det svårare att hitta en lämplig bostad. Dessa gamla silverfuror och högstubbar utgör ju livsmiljö för en mängd andra arter såsom mossor, lavar, insekter, vedlevande svampar, fladdermöss och andra fåglar.

 

Naturen utarmas. Över 2000 skogslevande arter finns nu på den nationella rödlistan över hotade och missgynnade arter. Den allra största delen av dessa arter finns på rödlistan för att deras livsmiljöer försvinner.

 

Ett land där det finns betydligt mer urskog och fler silverfuror än i Sverige är Ryssland. Dessa urskogar huggs just nu ner. Av svenska bolag.

 

Tänk på det nästa gång du handlar billiga möbler.

 

Hur kan möblerna vara så billiga? Är de verkligen så billiga eller är det kanske någon annan som får betala en stor del av priset?

 

Ett mer rättvisande pris får man först när man tar med naturen med alla dess arter, människors sociala villkor och kommande generationers möjligheter att få tillgång till en god miljö och fungerande ekosystem i kalkylen.

 

Robert Svensson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!