Framtida Norra Vrinnevi?

En vinnare i den internationella arkitekttävlingen för Norra Vrinnevi har nu utsetts. En särskild poäng med det förslaget är, att det bara lägger till - men inget tar bort.

23 mars 2012 06:37

Utställningen med förslagen genomfördes under några veckor i september och oktober. Som segrare har nu utsetts Delta X, bakom vilket arkitekterna Pelle Backman och Ebba Hallin står.

Med Norra Vrinnevi avses i stort sett området mellan Vrinnevisjukhuset, Vrinneviskogen och Vilbergen. Det lider av sviterna från äldre stadsplanering, och uttalad ambition är nu att "ta tillbaka 60- och 70-talens överblivna ytor".

Ingen brådska

En huvudtanke hos Backman/Hallin är att via mindre insatser visa områdets potential. Det nya kan då få växa fram utan brådska.

I förslaget ingår att genom ett fåtal tillägg koppla samman befintliga gator och stråk och att anlägga slykorridorer, där grönskan får växa fritt.

All annan mark ska indelas i hundratals små fastigheter, som sedan kan användas för alla upptänkliga verksamheter.

Och, som det heter i en formulering: "I stället för att underställa sig en större ordning upprättas en egen. Som en stad i staden, eller en by i staden."

Ska visas upp

Det fortsatta arbetet med planprogram är nu tänkt att bedrivas tillsammans med Backman/Hallin. De tre främst placerade förslagen ska visas upp i Vilbergens bibliotek under våren.

Idag utgör det här området, med alla sina brister, en klar utmaning. Som följd av 1960-talets tänkande lyser den mänskliga skalan alltför ofta med sin frånvaro.

Vrinnevisjukhuset och Vilbergen är isolerade enklaver, åtskilda av den storskaliga genomfartsleden. Här finns också gott om mellanrum av låg kvalitet.

Vilbergen och Norra Vrinnevi står närmast på tur för spårvägens fortsatta utbyggnad. Men när detta kan bli verklighet, det står skrivet i stjärnorna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!