Vad innebär skottdagen?

För att årstiderna inte ska föskjutas i kalendern har vi vart fjärde år vad som kallas för skottår, för att jämna ut lite grann. 2012 är ett sådant år, och i dag är det dags för skottdagen.

29 februari 2012 09:12

Namnen skottår och skottdag används för att ordet skott betyder något som skjuts in, vilket är precis vad dagen handlar om. I den västerländska kalendern räknas ett år som skottår om det är jämnt delbart med fyra, förutom vid sekelskiften då året måste vara jämnt delbart med 400. Fenomenet skottdagar används för att kalenderåret ska stämma överens med solåret.

Bytt datum

Tidigare inföll skottdagen den 24 februari eftersom denna månad i den gamla romerska kalendern, den julianska, slutade den 23e. Sverige har sedan länge gått efter den gregorianska kalendern, men höll under många år fast vid att ha skottdag den 24 februari. Sedan år 2000 har vi dock gjort som många andra länder och firar nu skottdag den 29e istället.

Bytet till den 29 februari har förenklat en del eftersom det är ett internationellt system, samt för att det inte längre flyttas några namnsdagar varje gång det blir skottår.

Kvinnan fick fria

Det finns en del gamla brittiska traditioner som handlar om att skottdagen var den enda dagen det var tillåtet för en kvinna att fria till en man. En gång var fjärde år fick kvinnan alltså ställa den stora frågan, och det kunde vara kostsamt för mannen att svara med ett nej.

Nekades kvinnan till giftermålet kunde hon nämligen kräva att den ovillige mannen betalade henne, i form av allt från en kyss till en klänning eller ett par handskar.

Läs mer i dagens stidning

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!