Oenighet om årets överskott

50 miljoner kronor i överskottspengar i år ska få hjälpa upp år 2012, som ser ut att bli riktigt kärvt.

Det är den rödgröna kommunledningen nu inne på.

Mot detta riktar Mathias Sundin (FP) kritik, som Lars Stjernkvist (S) säger sig inte förstå.

25 augusti 2011 03:00

De yttre villkoren för kommunekonomin kan ändras snabbt. När budgeten för i år och långtidsbudgeten för 2012-2014 togs i november, då räknades med ett underskott på 129 miljoner för år 2012.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist var man dock på det klara med att de siffrorna skulle komma att förbättras. Så skedde också under första hälften av året, då kommunens skatteintäkter kunde räknas upp avsevärt.

I den ekonomiska uppföljningen per 31 maj beräknades budgetutfallet för i år bli 74,7 miljoner kronor över det nollresultat, som hade budgeterats.

Nya siffror
Med diverse avsättningar samt 65 miljoner för egenfinansiering av investeringar frånräknade, kalkylerades med ett slutligt överskott på 60 miljoner av, så att säga, "pengar i handen". På motsvarande vis kunde då också utsikterna för 2012 räknas upp.

Men på kommunstyrelsens möte nu senast redovisade controllern Claes-Göran Magnell nya, nedslående siffror. Inte så mycket då för i år, men däremot för nästa år en försämring med 50 miljoner jämfört med vad man räknade med i våras. För 2012 fattas i dagsläget omkring 100 miljoner kronor.

- Men då har vi också redan lagt in pris- och löneökningarna, volymförändringarna i förskolan och höjningen av personaltätheten där, säger Stjernkvist.

Men frågan blir nu naturligtvis, vad som måste stryka på foten. Blir det förbättringarna i förskolan?

Vända alla stenar
- Vi får börja om, och vända igen på alla stenar för 2012. Men vi kommer inte att överge våra ambitioner, utan i så fall bara skjuta dem framåt i tiden, säger Stjernkvist.

Det är här, som de 50 överskottsmiljonerna kommer in i bilden. Som det nu ser ut behövs alltså inga besparingar för att få fram dessa pengar. Och med hjälp av dem kan då 2012 års problem i varje fall delvis hanteras.

Detta förfaringssätt har omgående kritiserats av folkpartiets oppositionsråd Mathias Sundin. Han hävdar, att Stjernkvist nu vill "använda tidigare överskott för att täcka planerade underskott". Vilket, enligt Sundin, är "mycket oansvarigt".

Den kritiken säger sig Stjernkvist överhuvud taget inte förstå.

- Man samlar ju i ladorna under goda år just för att kunna använda pengarna i sämre tider. De 50 miljonerna blir en reserv, som vi kan trygga äldreomsorgen och förskolan med.

"Behålla reserven"
Däremot kommer man, betonar Stjernkvist, inte att nu använda sig av de ytterligare drygt 250 miljoner, som kommunen samlat ihop under 2000-talets många överskottsår.

- Det är vi i varje fall vi socialdemokrater helt överens om. Den reserven kommer vi att behålla.

- Och om vi nu kan bromsa i tid, och få det här överskottet på 50 miljoner, då ser det i varje fall långsiktigt rätt hyfsat ut, säger Lars Stjernkvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jan Nordström