P-plats blir bostäder

Vartefter tätas hålen, som 60- och 70-talens härjningar lämnade efter sig i stadsbilden.

Turen ser nu ut att vara kommen till rivningstomten mellan kommunhuset Rosen och Kyrkans hus.

För där vill JM bygga.

26 januari 2011 03:00

Idag är det parkeringsplats över hela den här stora ytan, som gränsar direkt till kommunhuset. Men JM AB har nu kommit med en förfrågan om markanvisning för 5-6-våningshus med 80-90 lägenheter här.

Det nybygget ska då sträcka sig längs Nya Rådstugugatan, hela kvarteret mellan Kristinagatan och Olai Kyrkogata. Ett kvarter som också heter just Rosen.

Ärendet ska upp på stadsplaneringsnämndens nästa sammanträde, och det skulle förvåna mycket om det inte går igenom.

Helt i linje
I underlaget till beslut konstateras också, att förslaget är helt i linje med nämndens verksamhetsmål om att förtäta innerstaden.

På det här viset kan man också, som det utrycks, "reparera ett av de mellanrum som skapades genom 60- och 70-talens rivningar".

Det konstateras vidare att kvarteret är centralt beläget, med fem minuters promenad till järnvägsstationen och tre spårvagnshållplatser inom 200 meter.

Problemet, som uppstår när de bortemot 120 parkeringsplatserna försvinner, kan klaras av genom underjordisk parkering i två däck. Där kan man få 170 nya p-platser, vilket bör räcka till för både kommunhuset och de boende.

Markanvisning
Stadsplaneringsnämnden ska även ta ställning till ett markanvisningsavtal, som ska undertecknas med JM om den här aktuella delen av kvarteret.

JM kommer sedan att ha tid på sig till och med utgången av 2013 att sätta spaden i marken.

Det är nu tio år sedan det senast byggdes bostäder i den här delen av staden. Det var då i grannkvarteret på andra sidan Kristinagatan. Där byggde Peab ca 80 lägenheter, längs hela Nya Rådstugugatan och även upp på Kristinagatan.

Ett bygge som just nu pågår i grannskapet gäller ett gruppboende, som Botrygg som bäst uppför i det följande kvarteret längs Nya Rådstugugatan, alltså Ruddammen.

Det blir alltså mer leverne här i Gamla stan, som en del kallar det. Vilket ju måste vara bra för bland annat Gröna Konsum uppe vid Nya Torget. Kundunderlaget ökar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!