Debattartikel som gav eko

Sophia Jarl (M) står bakom en uppmärksammad debattartikel i Aftonbladet där hon vill se krafttag mot hederskultur och fler utvisningar av män som döms för sexualbrott.

8 januari 2019 07:00

Det var på söndagen som Aftonbladet publicerade en debattartikel undertecknad Sophia Jarl (M), oppositionsråd i Norrköping. Hon lyfter i opinionstexten fram hur kvinnor och flickor i Sverige idag utsätts för tvång, våldtäkter och mord i religionens och kulturens namn och pekar också på att utlandsfödda män som varit kort tid i Sverige är överrepresenterade i sexualbrottstatistiken.

Hon landar i att det måste till konkreta åtgärder – bland annat i form av att fler män med utländsk härkomst som begår brott mot kvinnor ska utvisas men även att fler typer av hedersbrott brottskodas och att särbehandling mellan pojkar och flickor i svensk skola förbjuds. I debattartikeln framhävs också vikten av att ställa högre krav på tydlig samhällsinformation som ett led i ett bättre integrationsarbete.

Den här artikeln har delats ett antal hundra gånger och fått närmare 4 000 interaktioner på populära sociala medier.

– I det stora hela har jag fått positiva reaktioner, många tycker att det här är angelägna frågor och att rikspolitiken borde hantera det här bättre, säger Sophia Jarl som alltså tycker att de här ämnena inte tas på tillräckligt stort allvar.

– Det är klart att samtliga partier tar avstånd men det är ju inte samma sak som att lägga skarpa förslag. Jag tror att man är väldigt naiv om man tror att det räcker med att i ord berätta hur saker fungerar här.

Sophia Jarl refererar till egna upplevelser i sitt arbete både som politiker och tidigare som lärare.

– Ja, jag har stött på det här, det finns till exempel män från andra kulturer som tycker att de kan behandla mig annorlunda än mina manliga kollegor, berättar Sophia Jarl som också tycker att tonen i skolan blivit hårdare mot tjejer än när hon arbetade som lärare.

– Kränkande ord som ”hora” och mycket annat har blivit allt vanligare det senaste decenniet. Det är ju faktiskt en sexuell kränkning som skulle falla under allmänt åtal om det till exempel uttalades på en arbetsplats. Det här måste tas mer på allvar.

Sophia Jarl säger att den här debattartikeln också är ett sätt att bilda opinion inom partiet.

– Jag har varit kritisk till att också mitt eget parti inte varit tillräckligt tydligt i de här frågorna. Intresset för den här artikeln borde vara en kraftig signal till politiker att det här engagerar många människor, avslutar Sophia Jarl.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa