De värmer upp 49 000 villor

Överskottsvärme som tidigare inte togs tillvara värmer i dag motsvarande 49 000 villor!

10 maj 2017 12:00

På flera av BillerudKorsnäs anläggningar finns det möjlighet att ta tillvara på överskottsvärme. Det sker genom samägda bolag eller leveransavtal som under 2016 totalt försörjde lokala fjärrvärmenät för uppvärmning av främst bostäder, motsvarande ungefär 49 000 villor.

– För bruket i Skärblacka innebär detta att en del av den energi som tidigare inte utnyttjades, idag används för uppvärmning av villor på ett miljövänligt sätt. Tekniska verken i Linköping, som är vår samarbetspartner sedan 2006, löser detta. Ett samarbete som fungerar mycket bra, säger Anna Kullberg, avdelningschef för kvalitets- och processutveckling i Skärblacka.

Idag går det att ta tillvara på överskottsvärme som tidigare gick förlorad. Det finns konkreta exempel på flera orter, i närheten av produktionsenheterna, som har möjlighet att använda överskottsvärme från produktionen. Det handlar om fjärrvärme motsvarande uppvärmning av cirka 1 000 villor för bruket i Skärblacka. Leverans av överskottsvärme och samarbete med lokala aktörer leder till att andra typer av bränslen ersätts för uppvärmning i kommunen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!