De upplyste på afasi-dag

På onsdagen uppmärksammades afasidagen runt om i Norrköping. Folkbladet träffade Sara Landqvist samt Peter Skippari som informerade på Mirum om en funktionsnedsättning som inte alltid syns men innebär stora utmaningar för de drabbade.

11 oktober 2018 14:00

I hela Europa uppmärksammas Afasidagen den 10 oktober varje år för att lyfta en ofta osynlig funktionsnedsättning som leder till stora svårigheter för de som drabbas. Här i staden startade Afasiföreningen i Norrköping 2015 och ordförande där är Sara Landqvist som tillsammans med Peter Skippari under onsdagen finns på plats i Mirum för att svara på frågor och dela ut information.

Sara drabbades själv av afasi för tolv år sedan och vet vilken utmaning det innebär.

– Samhället har ju svårt att acceptera det här eftersom det inte syns. jag får förklara flera gånger om dagen att jag har talsvårigheter som beror på afasi, berättar Sara Landqvist som tillägger att det också är olika hur svårt drabbad man är.

– Det finns ju de som inte kan prata alls, det kunde inte jag i början och det tog några år från att jag drabbades till att bli den jag är idag.

Enligt Afasiförbundet i Sverige drabbas upp till 10 000 personer i Sverige årligen av afasi och av dessa är omkring 35 procent i yrkesverksam ålder.

– Det är också för dåligt stöd från kommunen när man väl är färdigbehandlad, då hamnar man lite i ett vakuum, säger Peter Skippari och Sara håller med:

– De som är starka och drivna klarar sig alltid men ensamma och gamla hamnar lätt utanför.

Afasi är också en funktionsnedsättning där anhöriga spelar stor roll – något som märks i Afasiföreningen i Norrköping som har en hel del sådana som medlemmar.

– De anhöriga är jätteviktiga för rehabiliteringen. Risken är ju att man utan stöd går in i den tysta gruppen: eftersom man säger fel och ord försvinner så blir man istället tyst, säger Peter Skippari som rekommenderar drabbade att ta kontakt med föreningen för stöd och information hur man kan gå vidare.

Men afasi leder inte bara till talsvårigheter: Sara Landqvist berättar att hon efter en dag på Mirum kommer att behöva vila.

– Det kräver mycket energi med allt sorl och att prata med människor så det blir att sova när vi kommer hem efteråt, berättar Sara och samma sak gäller för Peter:

– Man lever som i en radio där allt går in i hjärnan samtidigt som man sorterar allt, det tar mycket energi.

Vill man ta kontakt med Afasiföreningen i Norrköping är mejladressen afasinorrk@gmail.com.

Afasi

Afasi uppstår efter en förvärvad hjärnskada, vanligtvis beroende på en stroke, men även på tumörer eller traumatiska skador.

Många som har afasi har också andra nedsatta funktionsförmågor, exempelvis kognitiva och fysiska funktioner.

En person med afasi har varierande svårigheter med att tala, förstå tal, läsa och/eller skriva, men har ofta oförändrat intellekt.

En del personer som har fått afasi kan bli återställda, men för de flesta finns svårigheterna kvar under en lång tid och blir något man får lära sig att leva med.

Källa: Afasiförbundet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa