De första spadtagen

På torsdagen tog fem elever det första spadtaget för första etappen av utbyggnaden av Råsslaskolan. Kapaciteten på skolan kommer att gå från 500 till drygt 800 elever när det hela står klart.

14 mars 2019 17:00

Det är mulet och har börjat dugga på torsdagsförmiddagen men på Råsslaskolans skolgård är det full fart – här ska spadtag tas denna dag för att uppmärksamma starten av en större tillbyggnad och många elever och lärare men även gulvästklädda representanter från Norrevo och Erlandsson bygg finns på plats. Man har slagit upp ett tält där det senare ska serveras Festis och bullar och intill ligger en grushög där de första spadtagen ska tas av fem elever.

Det handlar alltså om en större utbyggnad av Råsslaskolan som ska ske i två etapper – det som äger rum på torsdagen är starten för etapp ett där en skolbyggnad ska uppföras – i etapp två ska sedan det nybyggda huset kopplas samman med det befintliga A-huset.

– Vi har ju verksamhet i paviljonger nu, två skolbyggnader revs för några år sedan eftersom de inte var ändamålsenliga, berättar rektor Gunilla Persson.

– Det ser också bra ut med elevutvecklingen här ute, nuvarande lokaler räcker just nu men vi måste ha kapacitet på ett annat sätt än vad man exempelvis har inne i staden där man kan flytta elever mellan skolor. Det här är en del i hela Kolmårdens utveckling.

Gunilla Persson ser fram emot att de nya skolbyggnaderna ska stå klara.

– Idag är det en 4-parallellig skola men med den här utbyggnaden har vi kapacitet att vara 5-parallellig. Dessutom blir ju de nya lokalerna mer ändamålsenliga med hiss och mer anpassade för exempelvis funktionsnedsatta – enligt de krav vi har idag på offentliga byggnader, säger Gunilla Persson som tillägger att etapp ett – alltså den nya trevåningsbyggnaden – är planerad att stå klar i december 2020.

– Det här känns jätteroligt!

Så är det dags för det symboliska första spadtaget: eleverna Viggo Johansson, Melinda Malmberg, Linus Rådstam, Elsa Thyrberg Solstad och Astrid Almström fattar varsin mindre spade och tar några lass från grushögen till applåder från de församlade eleverna. Efteråt uppstår en låång kö till tältet där det bjuds på bulle.

På plats finns representanter från Norrevo som ägs av Norrköpings Rådhus AB – kommunen har avsatt 195 miljoner kronor till denna satsning.

– Det här innebär en kapacitetsökning till 800 barn vilket behövs för ett växande Kolmården. Vi tar höjd för framtiden, säger Daniel Ackerman, kommunikationsansvarig på Norrevo.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors