De bygger Sandtorp 2

Under tisdagens möte med stadsplaneringsnämnden utsågs fem vinnare i marktilldelningstävlingen för Sandtorp 2. Innan årsskiftet ska detaljplaner tas fram.

16 juni 2016 16:30

Området Sandtorp i Klockaretorpet ska växa ytterligare. I april utlystes en marktilldelningstävling om Sandtorp 2, etapp ett där Norrköpings kommun ville ha in förslag av byggföretag på sex olika områden inom Sandtorp två.

– Det rör sig om området mot Gustaf Janséns gata i denna etapp, berättar Therese Nordgren, mark- och exploateringsingenjör på kommunen.

På stadsplaneringsnämndens möte under tisdagen togs beslut om vilka som är vinnare i denna tävling, åtminstone i fem av de sex delområdena: B-F.

– Vi fick inte in några anbud till område A men där ställer vi nu frågan till de som deltagit i tävlingen men inte tilldelats några områden, säger Therese Nordgren som tycker nivån varit hög på bidragen.

– Vi har fått in väldigt många bra anbud som genomgående varit mycket fina.

Kommunen har ställt upp ett antal kriterier som anbuden ska uppfylla, till exempel har ett sådant varit att förslagen ska kombinera olika hållbarhetsperspektiv som grönstrukturer, sociala aspekter och byggnaders utformning till en intressant helhet. Norrköpings kommun konstaterar i sitt pressmeddelande: "Bedömning har gjorts utifrån hur väl bebyggelsen och funktionerna är gestaltade till målbilden för området samt hur den arkitektoniska kvaliteten främjar stadslivet och den sociala integrationen och interaktionen."

Man vill också ha variation i detta område som kommer att inrymma ganska många människor när det står klart.

– Det kommer att röra sig om flerbostadshus och ett 20-tal radhus. Sammanlagt i etapp ett blir det 230 bostäder i olika storlekar och blandade upplåtelseformar, berättar Therese Nordgren.

I denna etapp är planen att ta detaljplanerna relativt snabbt.

– Vi räknar med att fastställa detaljplanerna för etapp ett tillsammans med vinnarna innan årsskiftet. Sedan är det svårt att säga när själva byggandet kan komma igång beroende på att det ska detaljprojekteras och så vet man inte om det blir överklaganden och annat men kanske sent 2017 eller våren 2018, bedömer Therese Nordgren.

Vad gäller nästa etapp i Sandtorp, belägen närmare SMHI, tar det lite längre tid.

– I etapp två av Sandtorp 2 räknar vi med att ha detaljplan färdig till våren 2017, säger Therese Nordgren som i ett mejl tillägger att man även i nästa etapp kommer att ha en marktilldelningstävling för de två byggrätter för flerbostadshus som ligger utmed Hjalmar Brantings gata. Denna tävling är planerad till i höst.

– Eventuellt kommer ytterligare en byggrätt för parhus, radhus eller kedjehus att tilldelas.

Sammanlagt räknar man med drygt 400 bostäder för hela Sandtorp 2.

Vinnarna

Område B:

OBOS

Område C:

Botrygg

Område D:

FB Bostad

Område E:

Slättö

Område F:

Slättö

Område A:

Inga anbud har kommit in, nu går frågar till de bolag som inte tilldelats områden.

Källa: Norrköpings kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!