Cykelvägen byter sida

Gång- och cykelvägen längs Djurövägen i etapp 1 byter sida, till den västra sidan av vägen istället för den östra.

7 juni 2019 08:00

Det är den förändring som Trafikverket har gjort efter samrådsmötet. Trafikverket ser flera fördelar med att låta den planerade gång- och cykelvägen gå längs västra sidan av Djurövägen i den första etappen, mellan Arkösundsvägen och Marbyvägen, och har bestämt att man ska utreda det alternativet vidare.

– Vi är tacksamma för de inspel som har kommit in från medborgarna, säger projektledare Anna Kero.

Enligt Kero är huvudorsaken att det finns fler målpunkter på den västra sidan, och att det blir säkrare när färre behöver korsa vägen för att komma åt cykelvägen.

Till det kommer att man också kan undvika geotekniska problem vid Arkösundsvägen.

Projektet är en samfinansiering mellan kommunen och Trafikverket. Kommunen har haft bråttom med att komma i gång med utredning av etapp 1, då man vill bygga bostäder i Marby.

Då Trafikverkets processer sker i olika steg och tar flera år måste verket ligga före i planeringen och gå i takt med kommunens planering.

Uppdraget är göra det säkert att gå och cykla längs Djurövägen, där det trots allt bor många människor, och det är mycket tung trafik, säger Anna Kero.

– Det är inte vårt uppdrag att bygga cykelvägar mellan bostadsområden längs vattnet, säger hon.

–  Vårt ansvar är att göra Djurövägen säker.

Samrådshandlingen ska göras om och ett nytt samrådsmöte hållas i höst. Byggstart för etapp 1 kan det bli tidigast 2022. Etapp 2 är mellan Marbyvägen och Djurön.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren