Byggstart för LSS-boende i Sandtorp

Botrygg påbörjar markarbeten för ett LSS-boende i Sandtorp första veckan i april.

Projektet, som erhölls via en markanvisningstävling, består av bostäder och ett LSS-boende med lägenheter, gemensamhetsytor och personalrum.

Etapp ett som omfattar LSS-boendet i fyra plan kommer förhyras av Norrevo. Beräknad inflyttning är våren 2021.

–  Som fastighetsbolag är vi en del av det samhälle vi verkar i. Därför är det en självklarhet för oss att bygga bostäder för alla. Norrköping har ett behov av fler LSS-platser och vi är därför glada över att kunna erbjuda Norrköpings kommun ett välkommet tillskott LSS-bostäder av hög kvalitet, säger Adam Cocozza, vd på Botrygg.

I etapp två byggs 62 lägenheter fördelade på två flerbostadshus, med fyra våningar vardera med gårdsterrass mellan huskropparna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa