"Bygg cykelbana till Arkösund"

Ett medborgarförslag är att man ska bygga en cykelbana från Ljunga till Arkösund.

11 juni 2019 15:00

Skapa en möjlighet för alla i Norrköping och även på Vikbolandet att på ett säkert sätt kunna ta sig ut till skärgårdspärlan Arkösund är förslaget.

I dag finns det bara cykelbana ut till Ljunga. Väg 209 är smal och hårt trafikerad.

Förslaget till beslut i tekniska nämnden är avslag. I översiktsplanen för landsbygden finns sträckan utpekad som en önskvärd cykelvägsförbindelse men är i dagsläget inte planerad eller prioriterad.

Trafikverket är väghållare på väg 209 och i den regionala cykelplanen är inte sträckningen utpekad som prioriterat turistcykelstråk. En turistcykelväg mellan Ljunga och Arkösund blir cirka 35-50 kilometer lång och skulle kosta över 20 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren