Bråvallaverket åter i tjänst tack vare smällkalla vintern

Vintern och kylan har kommit igång rejält och därmed också Bråvallaverket i Norrköpings hamn.

 

Det kan alla Norrköpingsbor lätt konstatera genom den kraftiga röken, som kommer ut ur skorstenen.

 

- Ja, nu har Svenska Kraftnät kallat in det här reservverket för extra elproduktion och det känns positivt, säger kraftverkschefen Anders Jansson vars ståtliga byggnad för det mesta annars står i viloläge.

 

11 januari 2010 03:00
Så nu är ni med och ökar på den svenska elproduktionen under den pågående vargavintern och därmed ökande elförbrukningen i Sverige?

 

- Ja, det är ju precis det som Bråvallaverket är till för numera. Vi har ett avtal med Svenska Kraftnät att stå beredda mellan 15 november och 15 mars, om Sverige behöver ha mer elproduktion och det är precis vad som hänt nu.

 

Högst 16 timmar
- Avtalet innebär att vi ska kunna starta upp Bråvallaverket på högst 16 timmar och det har vi klarat av den här vintern.

 

När körde ni igång Bråvallaverket första gången den här säsongen?

 

- Första gången var vår vanliga provkörning av kraftverket i november efter sommaren och hösten då vi alltid står stilla.

 

- Sedan rekvirerade Svenska Kraftnät oss första gången i månadsskiftet november-december.

 

Kylan påverkar
- Då var det kallt uppe i norra Sverige och kylan påverkar elöverföringen från norr, genom att elförlusterna då ökar på hela stamnätet. Då måste reservkraften finnas i södra Sverige och den svarar Bråvallaverket för tillsammans med ett kraftverk i Karlshamn och ett i Västerås samt nu även ett i Stenungsund.

 

Vad drivs Bråvallaverket med?

 

- Vi eldar tjockolja, så det är ju inte speciellt miljövänlig elproduktion vi har med koldioxidutsläppen. Men det handlar ju bara om en tillfällig förstärkning av vår elproduktion, när elförbrukningen når extra höga förbrukningsnivåer.

 

Ingen egen personal
Hur många anställda har du på Bråvallaverket?

 

- Vi har inga egna anställda, utan hyr in personalresurser vid behov. Så vi ser väldigt positivt på de fem rejäla startar vi haft i vinter, för det har samtidigt varit lärorikt för vår personal också.

 

Har ni personal på plats dygnet runt?
- Ja, vid viloläge har vi endast en personal här, men vid uppstarter krävs det cirka fem personal på plats och vid elproduktion, som nu, har vi cirka fyra personer i tjänst dygnet runt.

 

I vilket skick är det här gamla kraftverket från 1972?

 

- Det börjar bli åldrat, men är delvis moderniserat under årens lopp. Och nästa år planerar vi att byta hela magnetiseringsutrustningen, en stor investering på cirka fyra, fem miljoner kronor.

 

Är Bråvallaverket en bra affär för ägaren,
E-on Värmekraft?

 

- Nja, det kan väl diskuteras och frågan om nedläggning av Bråvallaverket har varit på gång ett par gånger. Men jag har kämpat emot och sagt att det behövs vid stränga vintrar och det ser vi just nu!

 

- Dessutom producerar vi även värme till Norrköpings fjärrvärmenät, vid såna här kalla perioder, säger Anders Jansson. Det beror på att Bråvallaverket är ett kombinerat block och därför även fungerar som värmereserv till kommunen.

 

- Så framöver tror jag inte det blir något nytt snack om nedläggning av kraftverket, säger Anders Jansson. Och nu när vi är igång med elproduktionen går kraftverket i alla fall runt ekonomiskt.

 

- Ska vi dessutom bygga ut vindkraften, som det är tänkt, behövs det ännu mer såna här reserver som Bråvallaverket, de dagar när det är kallt och inte blåser.

 

- Samtidigt blir det svårare för Sverige att fortsätta importera el från grannländerna vid så här extremt kalla perioder, eftersom de då behöver sin el själva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972 togs det i bruk som ett oljeeldat kraftverk för fjärrvärme

 

1982 stod Händelöverket färdigt och då konserverades Bråvallaverket på grund av den dyra oljan.

 

1986 återstartades Bråvallaverket.

 

1998 skedde en djupkonservering av Bråvallaverket.

 

2002 togs beslut om återstart av Bråvallaverket.

 

2003 återstartades Bråvallaverket.

 

2004 slöts avtal med Svenska Kraftnät att Bråvallaverket blir en effektreserv.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sören Boström