Bra lärare utbildas här

32 lärarutbildningar i landet ifrågasätts. Men på Linköpings universitet, LiU, håller samtliga granskade program hög kvalitet.

16 april 2019 15:50

Det är Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som granskat lärarutbildningarna i landet. Samtliga granskade lärarprogram vid LiU bedöms hålla hög kvalitet, enligt ett pressmeddelande från LiU.

– Det är förstås mycket glädjande och ett kvitto på att vårt arbete med att kontinuerligt utveckla utbildningarna ger resultat, säger Jörgen Nissen, ansvarig för lärarutbildning vid Linköpings universitet där även Campus Norrköping ingår.

Den aktuella granskningen rör förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 samt grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Grundlärarprogrammets inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 granskades i en pilotomgång och utbildningen vid Linköpings universitet fick då omdömet hög kvalitet.

UKÄ:s granskning omfattar 67 lärarutbildningar vid 20 universitet och högskolor och Linköpings universitet var ett av endast fyra lärosäten som fick omdömet hög kvalitet på samtliga utbildningar. 32 utbildningar i landet får sin kvalitet ifrågasatt.

– I sina yttranden uppmärksammar UKÄ bland annat den tydliga strukturen i LiU:s lärarutbildningar och studenternas aktiva roll i utvecklingsarbete, säger Jörgen Nissen. Det vi önskar oss framåt, för att ytterligare stärka kvaliteten, är en satsning på högre ekonomisk ersättning så att lärarutbildning kan bedrivas på samma villkor som andra centrala professionsutbildningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Perk

Ämnen du kan följa