Bevilja inte styrelsen ansvarsfrihet

Ingen i den tidigare styrelsen för Upplev Norrköping, varken ordförande eller tidigare vd ska beviljas ansvarsfrihet. Det är i alla fall vad revisor Peter von Knorring, på Ernst & Young, anser i den nyligen inlämnade revisionsrapporten.

15 april 2019 10:55

Själv vill eller kan han inte kommentera den aktuella revisionen av tidigare styrelsens och verkställande direktörs förvaltning i Upplev Norrköping AB för räkenskapsåret 2018.

– Jag vill inte kommentera och jag har fullständig tystnadsplikt när det gäller det här, säger Peter von Knorring.

Han vill inte heller uttala sig generellt kring hur ovanligt det är att en hel styrelse inklusive ordförande och vd, inte beviljas ansvarsfrihet, men det är oerhört ovanligt. Nyligen beviljades till exempel Swedbanks styrelseansvarsfrihet, men inte vd, efter att det stormat rejält runt banken med misstankar om bland annat penningtvätt.

När det gäller Upplev Norrköping skriver Peter von Knorring i rapporten att det ekonomiska utfallet av Marvelutställningen avviker kraftigt negativt från budgeterat utfall. Bolagets vd har under genomförandet av utställningen underlåtit att till styrelsen rapportera stora negativa budgetavvikelser. Samtidigt har styrelsen och vd brustit i sin ekonomiska uppföljning av utställningen. Enligt revisorn finns det därför en risk att denna oaktsamhet samt underlåtenhet att agera åsamkat bolaget ekonomisk skada.

Någon ekonomisk skada har ännu inte åsamkats, enligt koncernjurist Pernilla Olausson, och nu är det upp till kommunfullmäktige att besluta om man ska följa Ernst & Youngs förslag eller inte.

– Tidigare styrelsen har nu fram till nästa fullmäktigemöte på sig att motivera varför fullmäktige inte ska besluta enligt revisorns förslag, säger Pernilla Olausson.

Därefter ska det kallas till bolagsstämma i rätt ordning, och stämman kan då troligtvis hållas i mitten av maj.

Om fullmäktige följer revisionens förslag finns ett "öppet fönster" under 12 månader där det kan göras ekonomiska anspråk på bolaget som skulle kunna visa på att bolaget lidit skada.

Ett exempel på en ekonomisk skada skulle kunna vara om Upplev Norrköping inte lyckats sälja de leksaker, som Folkbladet avslöjade att man köpt in för miljonbelopp utanför kontraktet och som man inte lyckades sälja under utställningen. Nu lyckades bolaget till slut sälja leksakerna med vinst.

Läs mer:Leksaksaffären

Tidigare styrelsen avgick den 5 december i fjol i samband med att man fick stark kritik efter granskning av revisorn på KPMG , samt den interna granskning som gjorts.

Läs mer:Styrelsen avgår

Marvelutställningen gick 11 miljoner kronor back, vilket är en avvikelse på 15 miljoner kronor eftersom man räknade på ett plus med 4 miljoner kronor.

Folkbladet har sökt tidigare ordförande i Upplev Norrköping Reidar Svedahl (L), samt kommunstyrelseordförande Lars Stjernkvist (S).

Avstyrker ansvarsfrihet

Ernst & Young avstyrker att bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för styrelseledamöterna i Upplev Norrköping AB Reidar Svedahl, Joanna Sjölander, Erik Stuart, Michael Winbladh och Camille Karlsson, samt tidigare vd Magnus Nilsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Hanell