"Beslutet är diariefört"

"Det här är diariefört enligt konstens alla regler", säger Lars Stjernkvist (S), som känner sig trygg med vetskapen om att han sedan han insåg att något inte stod rätt till på digitaliseringsavdelningen, gjort allt han kan för att reparera skadan och "stoppa läckaget".

19 augusti 2019 18:13

Han talar om det delegationsbeslut han signerade i början av mars, som gav den tidigare digitaliseringsdirektören Johan Högne rätt att skriva under avtal på upp till 15 miljoner kronor. Enligt Sophia Jarl (M) fanns inte detta beslut diariefört någonstans i kommunen – en kritik Stjernkvist alltså tillbakavisar.

– Det som Johan Högne dock missat, eller glömt, är att överföra det till kommunstyrelsen, varför det inte är med i kommunstyrelsens protokoll. Så där har det skett ett misstag. Vi ska ju rapportera alla beslut jag tar på delegation. Men det är diariefört i kommunens diarie den femte mars, säger han.

På frågan hur han kan missa att protokollet inte kom med i kommunstyrelsens protokoll, mötet var ju bara några dagar efter han hade signerat det, svarar han:

– Den här typen av beslut tar jag hundratals gånger. När kontorschefer behöver besluta om belopp över deras beloppsgränser så kommer de till mig. Jag frågar vad syftet är och om det ryms inom budget. Så det var inget konstigt.

Så att du inte tog upp det på nästa ks-möte, är inget konstigt menar du?

– Nej. Delegationsbesluten finns där och om någon har frågor om dem, vilket politikerna har ibland, så svarar jag på dem.

Precis som Sophia Jarl (M) inte hade någon anledning att ifrågasätta beslutet om de 41,5 miljoner kronorna i juni, hade han ingen anledning att ifrågasätta de 15 miljoner kronorna i mars. Att vetskapen om de 15 miljoner kronorna skulle ha förändrat Moderaternas agerande vid kommunstyrelsemötet den 18 juni, tror inte Lars Stjernkvist på.

– Det låter lite långsökt. I juni visste vi ju att revisorerna var inkopplade. Men jag förstår att politiker nu kan göra sitt yttersta för att frikänna sig från ansvar eller till och med lägga det på någon annan. Nu pågår två granskningar av kommunrevisorerna, en av kommunstyrelsen och en av digitaliseringsavdelningen, och jag tycker att det är deras ansvar att sköta granskningarna.

– Och har jag brustit är jag beredd att ta konsekvenserna av det, säger Lars Stjernkvist som alltså känner sig trygg med vetskapen om att han sedan han insåg att något inte stod rätt till på digitaliseringsavdelningen, gjort allt han kan för att reparera skadan och "stoppa läckaget".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa