I den senaste revisionsbedömningen får det kommunala bolaget kritik för att styrelsen belastat bolaget med kostnader för Norrköping Light Festival utan att säkerställa tillräckliga försäljningsintäkter och som var den störta orsaken till bolagets förlustsiffror 2017.

Efter årets gigantiska mångmiljonförlust efter Marvel Avenger Station-utställningen, där moderbolaget Rådhus AB fick gå in och täcka upp så att bolaget inte skulle riskera konkurs.

– Vi hade ett bra avslut på 2017 med en lyckad Norrköping Light Festival, skrev förre vd Magnus Nilsson efteråt.

Vid styrelsemötet den 21 augusti fastlog man att avtalet för årets Light Festival inte går att säga upp och styrelseordförande får i uppdrag att undersöka vad ett avtalsbrott kan innebära i syfte att spara pengar.

Enligt ett pressmeddelande från ordförande Reidar Svedahl och tf ordförande Göran Lindgren, kommer nettokostnaden för ljusshowen att landa på 2,8 miljoner kronor. Men i styrelseprotokoll där en uppföljning av beslutet att se vad et avtalsbrott skulle kosta, står det att ett genomförande av evenemanget kommer kosta 4,1 miljoner kronor, vara 1,1 miljoner kronor belastar 2019. Att bryta avtalet skulle kosta 1,35 miljoner kronor.

Upplägget av årets festival är dock ännu inte helt fastslaget. Enligt tidigare styrelseprotokoll finne ett alternativt genomförande vilket innebär ett nyttjande av egna konstverk, fasadbelysning, stadsljus med mera.

– Det känns väldigt roligt att det nu är klart med att Norrköpingsbor och besökare även i år kommer att kunna få ta del av dessa otroligt kreativa och unika ljusinstallationer. Vare sig man går hela ljuspromenaden eller bara får en skymt av något av konstverken medan man är på väg genom Norrköping lyser de verkligen upp i tillvaron, säger Reidar Svedahl (L), ordförande Upplev Norrköping AB, i pressmeddelandet.

– Norrköping Light Festival har blivit en stark reseanledning till Norrköping. Tillsammans med Sagojul på Kolmården och andra julbetonade evenemang som fantastiska julkonserter, är vi en stad att räkna med under vinterhalvåret, säger Göran Lindgren, finansdirektör i Norrköpings kommun, i samma pressmeddelande.

.