Avtal om kyld mat förlängs

Vård- och omsorgsnämnden förlänger avtalet om kylda matlådor med ett år och förbereder en ny upphandling av kyld mat.

23 mars 2019 19:00

Under hösten har en utredning om det skulle vara möjligt att införa Munkedals kommuns koncept för mat till äldre i ordinärt boende i Norrköping genomförts.

Det konceptet innebär att matlagning av huvudmålet sker hemma hos hemtjänsttagaren, medan Norrköpings kommuns hantering av mat är distribution av kyld mat.

Utredningen visar att ett införande av Munkedals koncept skulle öka kostnaden med mellan 41 och 78 miljoner kronor, beroende på hur lång tid det skulle ta för hemtjänsten hemma hos brukaren.

Nuvarande avtal med Sodexo som levererar den kylda maten pågår till mars 2020.

– Beslutet blev dels att förlänga nuvarande avtal med ett år. Enligt den tidigare upphandling som gjorts fanns den möjligheten, så det har vi gjort. Vi har också fattat beslut om att påbörja arbetet med förberedelserna för en ny upphandling av kyld mat, säger Olle Vikmång (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Det arbetet ska ske i nära dialog med kommunens pensionärsråd och rådet med funktionshindersfrågor då det är de som de representerar som berörs av maten, säger Vikmång.

Varför vill ni fortsätta med den kylda maten?

– Dels är vår upplevelse att det fungerar bra. Det är ett relativt andra distributionssätt det billigaste alternativet, och det minimerar antalet transporter. Vi ser att det har ganska många fördelar.

Vikmång bedömer Munkedalsmodellen som helt orealistisk utifrån de ekonomiska förutsättningar man har nu.

Moderaterna hade ett förslag om att nämnden innan en ny upphandling skulle ta ställning till ett underlag som visar hur varmhållen mat kan erbjudas de som önskar och hur olika finansieringsmodeller kan se ut. Förslaget avslogs.

– Vi ser inte att vi behöver fler utredningar vad gäller den varma maten. Det har utretts och tittats på ganska många gånger. Det vi vet är att den varmhållna maten blir dyrare, men inte nödvändigtvis bättre, säger Olle Vikmång.

Anna Sotkasiira Wik (M) har efterlyst en politisk diskussion om vad som ska upphandlas denna gång.

– Vår utgångspunkt är att kommunen ska erbjuda varm mat, det är en fråga om värdighet för äldre som bor hemma men behöver stöd i sin vardag, säger hon.

Olle Vikmång pekar på att Moderaterna i sitt budgetförslag hade 35 miljoner kronor mindre till vård- och omsorgsnämnden än Kvartetten.

– Man motsätter sig nu också den här tilldelningen i tilläggsbudgeten som vi skulle ha fått, som vi ännu inte har fått på grund av moderaternas och sverigedemokraternas återremiss.

Han får inte det att gå ihop med att M nu säger att de ska satsa offensivt på varm mat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren