Nu har Vrinnevisjukhuset själva gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gällande kirurgklinik, akuten, röntgenkliniken och ambulansen.

Det var i slutet av augusti som patienten i 70-årsåldern kom in till akuten med svåra buksmärtor och högt blodtryck, men i övrigt väsentligt frisk. Under ett och ett halvt dygn sökte personen vård upprepade gånger, men får ingen vård utan skickas hem igen.

Slutligen kommer patienten in till akuten med hjärtstillestånd och avlider.

Vid obduktion visade det sig att kroppspulsådern brustit.

Interntredningen kommer att lämnas in senast 1 november.