Kimenga ger inte upp

Sedan medarbetare i hans personvalskampanj vid tre olika tillfällen utsatts för hotelser och våld, vill José Kimenga (FP) nu se avsevärt hårdare tag från polisens sida.

 

- Den som misshandlade borde ha hållits inlåst, tills förundersökningen var avslutad, säger han.

 

1 september 2010 03:00
Enligt Kimenga handlar det om tre olika fall. Som Folkbladet redovisat har det handlat om schismer mellan somaliska flyktningar i Norrköping. En 45-åring har dels misshandlat en valarbetare så att denne fick näsbenet knäckt, och dels hotat en annan medarbetare.

 

Kimenga uppger nu att det också finns en tredje fall, där två av hans folkpartistiska medarbetare fick stryk av 45-åringen samt en annan person. En tredje folkpartist tog till flykten.

 

Fortsätter
Han höll på måndagen presskonferens för att meddela, att han trots övergreppen mot valarbetarna fortsätter sin personvalskampanj. Han står på andra plats på folkpartiets landstingslista och på fjärde plats på riksdagslistan.

 

Som en av sina huvudfrågor anger han att verka mot diskrimineringen av invandrare i det svenska samhället.

 

- Att folk begår sådana brott som nu mot mina valarbetare, det anser jag visa på att Sverige misslyckas med attt integrera invandrarna.

 

Men enligt vad soma

 

lier sagt i Folkbladet har den här 45-åringen bara varit i Sverige i sex månader. Kan man då verkligen lägga skulden på svensk integrationspolitik?

 

- Han har varit sex månader i Norrköping, men han kanske har varit i Sverige längre. All sådan här brottslighet tycker jag är tecken på, att integrationspolitiken misslyckats, säger Kimenga.

 

"Borde låsts in"
Han upprörs över att den som misshandlades släpptes från polisstationen efter två timmar, sedan han förhörts. Medan offret däremot behövde kvarstanna sju timmar på Vrinnevisjukhuset.

 

- Den brottslige borde ha låsts in under den tid, som förundersökningen pågår, säger Kimenga. Det ska inte vara någon pardon mot den, som begär brott.

 

Kimenga är också kritisk mot, att polisen kom till platsen först efter det att brottet begicks.

 

- De borde ha varit där redan innan brottet inträffade. De borde arbeta förebyggande i stället.

 

Har ni fått någon hjälp av polisen då?

 

- Ja, varje gång som folkpartiet har någon politisk aktivitet och ber om skydd så ska polisen ge oss det, säger José Kimenga.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!