Bygge av härbärge fick många lovord

Lovorden klingade högre än förväntningarna när Li Teske, socialnämndens ordförande, igår invigde bygget av det nya trappstegsboendet Gränden.

 

- Vi vill att alla ska ha rätt till ett värdigt boende, inte bara till tak över huvudet, sa Li Teske.

31 augusti 2010 03:00

 

Högtidligt tog Li Teske, socialnämndens ordförande, igår det första spadtaget på det som ska bli det nya, fräscha Gränden. En ersättning till det gamla jourboendet på Hamnbrohemmet. Vid en tomt på Trädgårdsgatan ska det nya trappstegsboendet stå färdigt för inflyttning i början av augusti nästa år. Personal från stadsbyggnadskontoret och socialkontoret hade samlats för att presentera planerna kring den nya verksamheten.

 

- Egentligen skulle bygget ha varit igång för ett halvår sedan, men på grund av att vi hittat fornlämningar på tomten så har det blivit försenat, sa Jan Ekman från stadsbyggnadskontoret.

 

Kvalitetshöjning
Hamnbrohemmet, som är ett härbärge för Norrköpings hemlösa missbrukare, har tidigare legat i nedslitna lokaler vid Saltängsgatan. Med plats för 26 personer har de boende ofta fått dela både rum, toalett och dusch.

 

- I den nya fastigheten kommer det finnas fem olika avdelningar som tillgodoser individernas olika behov. De boende kommer att ha ett eget rum och toalett. Dessutom kommer lokalerna att vara anpassade för personer som sitter i rullstol. Det blir ett värdigare boende helt enkelt, sa Li Teske.

 

Enligt Li Teske finns inget behov av att utöka antalet platser på härbärget. Däremot kommer dagverksamheten Spiran, en motivationsverksamhet som erbjuder levnadsstöd till personer med missbruksproblem, att husera i samma fastighet.

 

- På så vis kommer vi att kunna erbjuda akutboende, boende och dagverksamhet under ett och samma tak. Dessutom kommer vi att ha en sjuksköterska. Det kommer att bli en kraftig kvalitetshöjning, sa Li Teske.

 

De nya lokalerna kommer också att inredas med nya möbler.

 

- Vi har arbetat mycket med färgsättningen i huset. Det ska vara estetiskt och funktionellt. Vi kommer att ha ett modernt mottagningskök där vi serverar frukost och middag, sa Jan Ekman.

 

Dålig mat
Några av de boende på Hamnbrohemmet hade kommit för att lyssna. När de frågade om maten, och om den också skulle bli bättre på det nya härbärget uppstod en pinsam tystnad.

 

- Många av dem som kommer hit lider av vitaminbrist. Vi skulle vilja ha bättre mat med grönsaker. Nu får vi skolornas överblivna luncher till middag. Många gånger är det bara en sönderkokt sörja, sa en av de boende.

 

Li Teske föreslog att de boende skulle starta ett matråd.

 

När Li Teske med följe gått ut för att ta det "första spadtaget" fortsatte två av Hamnbrohemmets boende att tala om den nya verksamheten, och oron över att den drogfria dagverksamheten i framtiden kommer att ligga i samma fastighet som härbärget - där det inte finns något krav på drogfrihet.

 

- De som går på dagverksamheten är på väg ur sitt missbruk. När de nu kommer att vara tvungna att dela lokal med aktiva missbrukare kommer det bli problem, sa en av de boende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!