Många vill vara med och forma Ringdansen

Hela 90 personer kom till lördagens möte om bland annat bostadsområdet Ringdansens framtida utveckling i Navestad.

22 mars 2010 03:00

- Vi är jätteglada att så många kom till det här Open Space-mötet och dessutom fick vi förslag på en mängd bra förbättringstips. Allt för att vi vill skapa en hållbar utveckling och trygghet i våra bostadsområden, framhöll Thomas Gustafsson från Hyresbostäder som arrangerade mötet i Silverdansens skola.

Idéerna och framtidsfunderingarna bara sprutade fram under dagen.

 

- Och det var precis det vi hade hoppats på, nämligen de boendes egna tankar och funderingar kring utvecklingen av just sitt eget bostadsområde, sa Thomas Gustafsson.

 

- Idéerna som kom fram ska användas i arbetet med vår stadsdelsutveckling och alla deltagarna på mötet kommer att få information om dokumentationen från mötet.

 

Kommunikation
- Det som också kom och som vi gärna trycker på lite extra, tillägger Thomas Gustafsson, är kommunikationsfrågor, det vill säga hur de olika aktörerna som är involverade i en stadsdel ska kommunicera och utbyta information.

 

- Många delade uppfattningen att mixen av att använda internet och sociala medier samt "face to face" metoden är lösningen. Det vill säga en mix av det gamla och det nya.

 

- Nu är det jätteviktigt att vi tar med oss de goda ideér och förslag som kom fram under den här dagen. Vi har väl alla deltagit i träffar, där många bra saker kommer fram, men där det känns som om det faller i glömska.

 

- Vi inom Hyresbostäder ser denna dag som en bra grund att bygga vidare på och självklart ska vi ta med oss detta in i vår vardagliga förvaltning av Ringdansen, men också i andra bostadsområden i Norrköping.

 

Positiv utveckling
Förutom boende från Ringdansen och andra bostadsområden i Norrköping, var även politiker på plats, bland annat kommunfullmäktiges ordförande Li Teske (S):

 

- När det gäller Ringdansen tycker jag det här området utvecklats enormt positivt under senare års omdaning, men ingenting är ju så bra att det inte kan bli bättre.

 

- Därför känns en sån här mötesdag som en viktig möjlighet, för att ytterligare kunna utveckla exempelvis Ringdansen.

 

Bland alla förslagen som kom fram var det många som ville försöka få fram fler arbetstillfällen i Ringdansen, fler naturliga mötesplatser, utöka föreningslivet och även öka trygghetskänslan med olika åtgärder.

 

Nyinflyttad
En av de boende på plats vid träffen var Pim Martina Elfving:

 

- Jag är ganska nyinflyttad i Ringdansen, men trivs jättebra och det har jag gjort från första inflyttningsdagen, sa hon. Men allting kan ju bli ännu bättre via nya idéer och förslag, så såna här träffar som idag tycker jag är mycket värdefulla.

 

Arrangemanget möjliggjordes via Hyresbostäders EU-projekt Caddies, som står för Creating Attractive, Developed and Dynamic Societies together with inhabitants. Ett projekt som har tre huvudinriktningar, nämligen kommunikationsstrukturer, samverkan mellan hyresgäster, bostadsbolag och kommunen samt modeller för boendes engagemang och ansvar för stadsdelens framtid.

 

Med vid mötet var även projektledaren Margareta Wandel från projektet Tänk Om, som är en del av kommunernas, försäkringskassans och arbetsförmedlingens samverkan kring stadsdelsutveckling.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!