- Fel att stänga in lamm

Åke Månsson är kravbonde och låter sina får gå ute året om. Han tycker det är fel med intensivuppfödning inomhus men tror att det är ett sätt för lammproducenterna att överleva.

20 mars 2010 03:00
Åke Månsson driver ekologisk och kravmärkt fårhållning på Bolltorp Slott utanför Söderköping. Där har han 420 tackor, 20 baggar och ett 70-tal lamm som har möjlighet att gå ute året om.

 

- Djur ska ha rätt att få röra på sig och inte bara vara inomhus, säger han men påpekar att han förstår varför utvecklingen går mot att lammen intensivuppföds inomhus.

 

Ett sätt att överleva
- Bönder är oftast inte bönder för att det är bra för ekonomin, men det handlar om att tjäna pengar för att överleva. Matpriserna pressas hela tiden och bönderna får bara en blygsam del av vinsten. Gårdarna måste bli större och effektivare för att ha en chans att gå runt, säger Åke Månsson.

 

- Vi har valt att driva ekologiskt och kravmärkt för att det passar vårt synsätt bättre. Inte för någon ekonimisk vinst. Kravmärkt foder är dyrt så det gäller att försöka vara så självförsörjande som möjligt på gården.

 

Mer jobb
Att vara kravmärkt innebär att fåren inte får hållas instängda utan måste ha möjllighet att fritt gå ut. Djuren får inte vaccineras i förebyggande syfte utan en veterinär måste först konstatera att ett djur är sjukt innan det behandlas. Karenstiden, tiden efter behandlingen innan djuret får gå till slakt, är dubbelt så lång som för ett ickekravmärkt djur.

 

I lammstallarna på Bolltorp Slott går lammen fritt mellan djupströbädden inomhus och en grusad inhängnad med halmströ utomhus.

 

- Att låta djuren gå ut och in så här års när det är fuktigt och lerigt ute kräver att man har extra uppsyn så att de inte drabbas av några infektioner på klövarna.

 

- Vårt sätt att driva kravmärkt är både dyrt och kräver mycket jobb, men jag tycker ändå att fördelarna överväger nackdelarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!